Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Haatainen: EU:n ja valtioiden päättäjät tarvitsevat kuntien ja alueide

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2006 8.25
Tiedote -

Eurooppalaisten kuntien ja lähiyhteisöjen keskeinen tehtävä on turvata ja edistää asukkaittensa hyvinvointia. Alueet ja kunnat vastaavat useissa jäsenvaltioissa lainsäädännön toimeenpanosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että alueiden ja kuntien ääni kuuluu sekä kansallista että yhteistä lainsäädäntöä valmisteltaessa, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen avatessaan EU:n Alueiden komitean kaupunkipolitiikkaa käsittelevän seminaarin tiistaina 12. joulukuuta Tampereella.

Euroopassa valtaosa väestöstä asuu kaupungeissa. Esimerkiksi Tampere teollistui ja kaupungistui jo 1800-luvulla ja on sen jälkeen ollut yksi Suomen tärkeimmistä kaupungeista. Se on hyödyntänyt määrätietoisesti rakennemuutoksen tuomia haasteita. Hyvä esimerkki tästä on tietoinen siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta palveluvaltaisiin yhteiskuntaan. Valtaosa Euroopan unionin ihmisistä asuu kaupungeissa. Euroopan unioni onkin pääosin kaupunkien muodostama verkosto.

Kaupunkipolitiikka ja sosiaalipolitiikka liittyvät toisiinsa

Sosiaalipolitiikka on myös kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikka ja sosiaaliset innovaatiot ovat kytkeytyneet kiinteästi toisiinsa, sillä syntyäkseen uudistukset tarvitsevat riittävän suuren väestöpohjan. Suomessa meidän kannattaisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota siihen, miten kunnissa pystytään pitämään yllä väestön hyvinvointia. Sosiaalipolitiikkamme on tuottanut monia uudistuksia. Nyt tarvitaan uudistuksia, joilla turvataan ikääntyvän väestön tarvitsemat palvelut.

Sosiaalinen koheesio tukee talouskasvua. Väitteen tueksi on systemaattista näyttöä. Laajojen sosiaalipoliittisten järjestelmien ja talouskasvun yhteensovittaminen on mahdollista. Sosiaalipolitiikka tukee sekä kasvua että kansalaisten tasa-arvoa ja tuottaa siten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Tuula Haatainen
Sivun alkuun