Hyppää sisältöön
Media

Minister Risikko undertecknade en samarbetspromemoria om social- och hälsovårde

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 25.11.2011 10.57
Pressmeddelande -

Finland och Ryssland undertecknade i S:t Petersburg i dag, den 25 november 2011, en samarbetspromemoria där parterna avtalar om samarbete i bland annat hälsofrämjande, förebyggande av smittsamma sjukdomar såsom HIV/Aids, tuberkulos och hepatit, utvecklande av lagstiftning och system inom social- och hälsovården, vetenskaplig forskning inom gemensamma sektorer samt utvecklande av arbetarskyddssystem. Promemorian undertecknades på ministermötet för den nordliga dimensionens partnerskapsprogram för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko undertecknade promemorian för Finland och vice hälso- och socialutvecklingsminister Veronika Skvortsova för Ryssland.

Enligt Minister Risikko kan samarbetet på ett övergripande sätt främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga spridning av smittsamma sjukdomar samt utveckla informationsutbyte och servicesystem. "Avsikten med det bilaterala samarbetet är att stöda och komplettera den nordliga dimensionens samarbete som är temat här i S:t Petersburg", sade minister Risikko.

I ministermötet för den nordliga dimensionens partnerskapsprogram för social- och hälsovården undertecknades även ett avtal om grundande av ett sekretariat för partnerskapet. Sekretariatet ger partnerskapet administrativt och tekniskt stöd. Dessutom antogs på mötet ett ställningstagande som syftar till att lyfta social- och hälsovårdens profil i EU:s finansieringsprogram. "Finland stöder ställningstagandet. Genom det kan vi öka synligheten för hälsa och socialt välbefinnande i EU:s regionala samarbetsprogram", konstaterade minister Risikko.

I ministermötet som ordnades i S:t Petersburg övergår ordförandeskapet för den nordliga dimensionens partnerskapsprogram för social- och hälsovården från Ryssland till Finland. Finland är ordförande åren 2012-2013 och Tyskland är vice ordförande. Den nordliga dimensionen är samarbete mellan EU och Ryssland på de nordliga områdena. Partnerskapets mål är att effektivisera samarbetet inom social- och hälsovården och därmed tygla spridningen av smittsamma sjukdomar, förebygga livsstilssjukdomar och förbättra befolkningens sociala välbefinnande samt främja hälsosamma levnadsvanor. Den nordliga dimensionens partnerskap för social- och hälsovården koordinerar också hälsodelen av EU:s Östersjöstrategi.

I samband med mötet diskuterade minister Risikko och minister Skvortsova även bluffläkarfrågan och utvecklandet av informationsutbyte i anslutning till den.

Ytterligare uppgifter

konsultativ tjänsteman Olli Kuukasjärvi, SHM, tfn +358 50 354 5925, [email protected]På vår webbplats

Närområdessamarbete i Ryssland 

På andra webbplatser

Den nordliga dimensionen (UM)

Paula Risikko
Sivun alkuun