Hyppää sisältöön
Media

Minister Risikko: Simkunnighet är en medborgarfärdighet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 13.8.2010 7.14
Pressmeddelande -

"Simkunnighet är en viktig medborgarfärdighet och den måste garanteras alla barn", sade omsorgsminister Paula Risikko fredagen den 13 augusti i Vasa på den nationella olycksfallsdagens seminarium "Mot ett heltäckande förebyggande av olycksfall bland barn och unga".

"Fast skolorna har en nyckelposition då det gäller simundervisning, är ansvaret för simkunnigheten gemensamt för föräldrarna, skolan och arrangörer av fritidsverksamhet. Man kan inleda simundervisning redan innan skolåldern. I grundskolan bör barn och unga uppnå en tillräcklig simkunnighet", konstaterade minister Risikko.

Bristande övervakning av föräldrarna ligger beklagligt ofta bakom barns drunkningsfall. Föräldrarnas ansvar och oupphörliga övervakning på sjön och på stranden är grunden för barns vattentrygghet. Enligt minister Risikko är det också på rådgivningarna skäl att mer än tidigare lyfta fram hur nödvändig föräldrarnas övervakning är vid strandlekar och då man rör sig på sjön. Likaså är det bra att ta upp vattensäkerhet i dagvården. Flytetyg och simringar är inte räddningsredskap utan leksaker. I båten utgör den vuxne exempel för barnet när det gäller användningen av flytväst.

Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland under 25-åringar. Nästan 200 barn och unga dör varje år genom olycksfall. Årligen skickas nästan 16 000 barn och unga till sjukhusvård. Flest olycksfall sker hemma och på fritiden. Olycksfall som sker i trafiken är ofta allvarliga och leder oftast till döden. Den gångna varma sommaren har varit ovanligt dyster vad beträffar drunkningsfall. I slutet av juli detta år hade sammanlagt 109 människor drunknat.

Enligt minister Risikko har man uppskattat att till och med 90 procent av olycksfallen bland barn och unga som lett till skador och dödsfall kunde förhindras. Förebyggandet sparar också kostnader för hälso- och sjukvården: enligt en utredning som gjorts i Nederländerna bringar en 1 euros satsning på förebyggande av olycksfall en tio euros inbesparing av sjukvårdskostnader.

"Förebyggandet av olycksfall bland barn och unga kräver ett omfattande samarbete och att bästa praxis tas i bruk. Det första nationella programmet för förebyggande av olycksfall bland barn och unga som offentliggjordes i fjol höstas, är ett bra exempel på en sådan här heltäckande verksamhet," berättade minister Risikko.

Programmet för förebyggande av olycksfall bland barn och unga bereddes i samarbete mellan flera ministerier, forskningsinstitut och organisationer. I programmet presenteras flera åtgärder som syftar till att förebygga olycksfall, såsom att göra användningen av flytväst på sjön obligatorisk.

"Som bäst startar genomförandet av åtgärderna i programmet. Ungdomar deltar i beredningen av programmet och jag önskar också, att barn och unga är med även i genomförandeskedet. På detta sätt utvecklas en positiv säkerhetskultur i Finland redan från barnsben", konstaterade minister Risikko.

Ytterligare uppgifter:

konsultativa tjänstemannen Merja Söderholm, SHM, tfn 09 160 74028, [email protected]
forskare Jaana Markkula, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 020 610 8802, [email protected] (Det nationella programmet för förebyggande av olycksfall bland barn och unga)På vår webbplats

Olyckor i hemmet och på fritiden

På andra webbplatser

Olycksfallsdagen 13.8.2010

Barns och ungas olycksfall (på finska) (THL)

Ett tryggt liv för barn och unga. Nationellt program för förebyggande
av olycksfall bland barn och unga (sammandrag på svenska) (THL:s publikation)

Paula Risikko
Sivun alkuun