Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Risikko: Lågtröskeltjänster för missbrukarmammor bör säkras

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.4.2010 9.16
Pressmeddelande -

Enligt omsorgsminister Paula Risikko bör det vara enkelt för missbrukarmammor att söka vård och man bör uppmuntra till det. Enligt minister Risikko bör kommunerna känna sitt ansvar när det gäller vården av missbrukarmammorna och samarbeta med organisationer som har gedigen kunskap i rehabilitering av missbrukarmammorna. 

"Fastän alkohol orsakar mer problem i Finland än andra droger, haltar styrningen av alkoholmissbrukare till vård och specialvårdsservice får närmast de som har drogproblem. Vi måste också säkra vården för gravida kvinnor med alkoholproblem", sade omsorgsminister Paula Risikko då Alkoholprogrammets kompanjonskapsavtal skrevs under den 21 april. 

Minister Risikko betonar dessutom barnrådgivningarnas roll som förebyggare av missbruksproblem.

"Drygt 60 000 mammor besöker årligen mödravårdsbyråer och deras tjänster används nästan av alla familjer där man väntar barn. Därför finns det goda möjligheter att i samband med rådgivningen ingripa i eventuella problem i familjerna och exempelvis ta upp användningen av alkohol till diskussion", sade minister Risikko.

Enligt minister Risikko är en ökning av finansieringen till vården av missbrukarmammor aktuell.

"Jag har föreslagit, att finansiering ska ordnas via statsandelarna för kommunernas basservice."

Vården av och servicen för missbrukarmammor hör till kommunernas ansvar. "Jaganser att användningen av denna statsandel bör följas upp, så att den uttryckligen riktas till rehabiliteringen av missbrukarmammor", konstaterade Risikko.

Att kommunernas statsandelar ökas, har också att göra med att Penningautomatföreningen inte numer riktar bidrag till sådana ändamål som föreningen anser hör till kommunernas egentliga verksamhet.

"Hittills har undsättandet av missbrukarmammorna i hög grad skötts av organisationer och i synnerhet Förbundet för mödra och skyddshem har haft en viktig roll som utvecklare av tjänster. Kommunerna har även i fortsättningen skäl att samarbeta med organisationer, som besitter kunskap och som vill vara med i det här viktiga arbetet." 

Antalet barn med missbrukarmammor ökar, cirka sex procent av gravida kvinnor är storkonsumenter av alkohol. Varje år föds cirka 3000 barn som är rusmedelsberoende, varav 600 har symtom på embryonal alkoholexponering.

Ytterligare uppgifter

direktör Kari Paaso, tfn (09) 160 74018, 050 4487398
specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157, 040 575 6618Paula Risikko
Sivun alkuun