Hyppää sisältöön
Media

Minister Rehula: Behandlingen av depression är multiprofesssionellt samarbete

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.11.2010 10.00
Pressmeddelande -

Åtgärdsprogrammet fungerande hälsovårdscentral

"I dagens arbetsliv som har ett högt tempo och som förutsätter goda sociala färdigheter försvårar depressionstillstånd i högre grad än tidigare att man klarar av arbetet, fastän antalet depressioner bland befolkningen inte förefaller ha ökat. Det är dock en positiv trend att antalet pensioner beviljade på grund av depression under de två senaste åren börjat sjunka", konstaterade social- och hälsovårdsminister Juha Rehula vid det femte riksomfattande depressionsforumet i Helsingfors tisdagen den 16 november. 

"Centrala åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga till följd av depression är - vid sidan av att främja välbefinnande i arbetet och vidta förebyggande åtgärder - också att ordna behandling och rehabilitering i rätt tid. I synnerhet när det gäller ungdomar är det alltid av största vikt att snabbt säkerställa styrning till och tillgång till vård", tillade minister Rehula.

"Med tanke på att bevara arbets- och funktionsförmågan är de första månaderna ofta avgörande. Trycket riktas i synnerhet mot bastjänsterna, där man för första gången möter de flesta depressionspatienter", konstaterade minister Rehula. Enligt ministern är depressionsskötarverksamheten vid hälsovårdscentralerna en beprövad och bra metod för effektiv behandling av depression inom primärvården.

"Förutsättningarna för återgång till arbete för depressionspatienter som förlorat sin arbetsförmåga ska tryggas genom ett bättre fungerande samarbete mellan företagshälsovården, rehabiliteringen och arbetsplatserna. "

Rehula berättade att man har från ingången av 2007 kunnat sänka tröskeln för återgång till arbetet genom att använda partiell sjukdagpenning. För att återinträdet i arbete ska kunna ske så fort som möjligt ändrades karensbestämmelserna beträffande partiell sjukdagpenning vid ingången av detta år, vilket förefaller har fördubblat utnyttjandet av möjligheten till partiell sjukdagpenning.  

"Attityderna behöver också ses över", påminde minister Rehula. "Stämplar vi fortfarande människor på arbetsplatser och annanstans i samhället enligt deras hälsotillstånd eller någon annan särskild egenskap? Hurudana spelregler har våra arbetsplatser för att stödja partiellt arbetsförmögna personer? Dessa frågor bör diskuteras tillsammans på arbetsplatserna."

Ytterligare uppgifter:

Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949, [email protected]På vår webbplats På andra webbplatser

Projektet Masto
MastDo

Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete (THL)

Kelnet-mielenterveystalo (HUS)

Juha Rehula
Sivun alkuun