Hyppää sisältöön
Media

Minister Hyssälä i seminariet om kriminal- och socialpolitiken

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 25.9.2003 7.00
Tal -

Det är varken ekonomiskt, hälsomässigt eller socialt sett ändamålsenligt att antalet fångar ökar. På grund av en strängare kriminalpolitik är fängelserna runt om i världen fullsatta. Men i Finland har man lyckats minska fångarnas antal, utan att brottsutvecklingen har avvikit från utvecklingen i likartade länder, sade omsorgsminister Liisa Hyssälä då hon talade på seminariet Narkotika och kriminalpolitik i riksdagen i Helsingfors den 25 september.

Minister Hyssälä efterlyser effektivare kriminal- och socialpolitiska åtgärder beträffande personer med många och svåra problem. I Finland finns 8000 återfalls- och vaneförbrytare. I denna grupp finns ofta personer som är rusmedelsmissbrukare eller som lider av mentala problem, som fodrar effektiva socialpolitikiska åtgärder. För missbrukare borde vård enligt avtal snabbt tas i bruk i stället för straff. Resurser inom brottspåföljdssystemet skulle därmed frigöras för allvarligare brottslighet, för vilken det i framtiden finns större risk.

Då risken för narkotikabrotten ökar måste prioriteringarna inom social- och kriminalpolitiken vara noga övervägda. Personer som är utslagna eller rusmedelsmissbrukare eller som har psykiska problem hör i första hand hemma inom social- och hälsovården, medan fängelset är rätt plats för personer som gjort sig skyldiga till allvarliga narkotikabrott. Om de sociala tjänsterna i större utsträckning skulle ingå i kriminalpolitiken skulle samhällets kostnader minska och det skulle finnas rum i fängelserna för dem som egentligen skall vara där, sa Hyssälä.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Tapani Sarvanti SHM, tfn 050-5535534

Konsultativ tjänsteman Aarne Kinnunen, JM, tfn 050-5911895

Utvecklingschef Ari Saarto, A-kliniken, tfn 0400-481293

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun