Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mini-interventio on jokaisen ulottuvilla

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2004 8.00
Tiedote -

Mini-interventio on tehokas tapa ehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja. Mini-interventiotoimintaa juurrutetaan perusterveydenhuollon palveluihin. Mini-interventiolla tarkoitetaan varhaiseen alkoholin suur- tai riskikulutukseen kohdistettua neuvontaa ja juomisen seurantaa. Käytännössä kyse on alkoholinkäyttötapoja, haittoja ja alkoholinkäytön hallinnan keinoja koskeva keskustelu lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa parin kolmen vastaanottokäynnin yhteydessä.

10 henkilökohtaista kysymystä

Mini-intervention käyttöönottoa suositetaan myös uudessa Alkoholiohjelmassa. Alkoholiohjelmassa edistetään eri tavoin kansalaisten edellytyksiä arvioida ja hallita alkoholinkäyttöään. Esimerkki alkoholinkäytön hallintaa tukevasta aineistosta on Maailman terveysjärjestön WHO:n kehittämään AUDIT-testiin pohjaava riskien arviointiväline ”10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä”. Testi on alkuaan kehitetty seulomaan terveydenhuollon potilasvirrasta henkilöitä, jotka voivat hyötyä mini-interventiosta. Jokainen voi tehdä testin itse ja arvioida sen avulla oman alkoholinkäyttönsä.

Tavoitteena on, että alkoholinkäytön omatoiminen hallinta, terveydenhuollossa toteutettavat mini-interventiot ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat päihdepalvelut kytkeytyvät toisiinsa. Alkoholihaittojen torjunta on osa terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä olevissa hankkeissa levitetään työn tueksi hyviksitodettuja menetelmiä.

Alkoholiohjelman lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä useita ohjelmia ja hankkeita, joissa kehitetään ja levitetään alkoholihaittojen torjunnassa hyviksi todettuja toimintamalleja. Mini-interventio on yksi esimerkki näistä.

10 henkilökohtaista kysymystä esitettä on saatavissa painettuna suomeksi ja ruotsiksi. Se on mm. nettiversiona www.alkoholiohjelma.fi, katso 10 kysymystä esite.

Lisätietoja: Alkoholiohjelmasta ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen, puh. 050 5011 260, [email protected], terveys- ja sosiaalialan ohjelmista ylitarkastaja Veli-Matti Risku puh. (099 160 73855. Mini-interventiosta: professori Kaija Seppä, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos, [email protected]. Alkoholinkäytön omatoimisesta hallinnasta: tutkija Heikki Ollikainen, [email protected].

Sivun alkuun