Hyppää sisältöön
Media

Miksi terveyskeskuskierrokselle?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2004 11.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton virkamiehet aloittavat koko maan kattavan terveyskeskuskierroksen Rovaniemeltä 12. tammikuuta. Kierros päättyy Saloon 30. maaliskuuta. (Kierroksen aikataulu liitteenä).

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän käynnistämän kierroksen taustalla on ensi vuoden alusta lakiin kirjattavat hoitoon pääsyn enimmäisaikarajat. Silloin terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään terveydentilan arviointiin on päästävä kolmessa arkipäivässä, sairaalan poliklinikalle hoidon tarpeen arviointiin kolmessa viikossa siitä, kun lähete on tullut sairaalaan, ja lääketieteellisesti tarpeenmukaiseen hoitoon sairaalaan kohtuullisessa ajassa, joka tavallisesti on kolme kuukautta, mutta enintään kuusi kuukautta.

Nykyisin noin kolmannes terveyskeskuksista pystyy täyttämään vaaditut aikarajat. Jotta tilanne paranisi ensi vuoden alkuun mennessä terveyskeskusten on pystyttävä tehostamaan toimintaansa. Nyt käynnistyvä terveyskeskuskierros on yksi yritys löytää yhdessä terveyskeskusten kanssa kaikki mahdolliset keinot tilanteen parantamiseksi siellä, missä se on tarpeen.

Kierros toteutetaan sairaanhoitopiireittäin

Kierros toteutetaan siten, että jokaisessa sairaanhoitopiirissä (20) pidetään yhden päivän mittainen tilaisuus, jossa ensin on yleiskatsaus kyseisen alueen terveyskeskusten vahvuuksiin ja heikkouksiin ja sen jälkeen työryhmissä etsitään ratkaisuja ongelmiin. Ratkaisuehdotukset kirjataan, niille nimetään vastuuhenkilö ja aikataulut ja sen jälkeen toteutumista seurataan ja toteutumisesta raportoidaan ensimmäisen kerran toukokuussa. Neuvottelupäiville on kutsuttu terveyskeskusten johtoa, sairaanhoitopiirin edustajia, kuntien luottamusmiesjohtoa, sosiaali- ja terveysjohtajia ja lääninhallitusten asiantuntijoita.

Kierroksen taustatyönä on osittain jo tehty ja osittain vielä jatketaan terveyskeskuskyselyä. Kyselyn suorittavat Kansalliseen terveysprojektiin nimetyt aluekoordinaattorit (15) siten, että he haastattelevat alueellaan kaikki terveyskeskusten johtavat lääkärit etukäteen laaditun kyselylomakkeen avulla. Näin jokaisen terveyskeskusten vahvuuksista ja heikkouksista on yhteenveto neuvottelupäivän aikana käytettäväksi.

Ratkaisumallit vaihtelevat alueittain

Terveyskeskusten toimintatavat, vahvuudet ja ongelmat vaihtelevat alueittain, joten ratkaisuehdotuksetkin on räätälöitävä alueittain. Esimerkiksi Lapin pitkien matkojen terveydenhuollolle asettamat haasteet ovat toisenlaisia kuin vaikkapa Varsinais-Suomen tiheän kuntaverkoston terveyskeskusten haasteet.

Jokaisen alueen omat asiantuntijat ovat avainasemassa ratkaisumalleja haettaessa, mutta tiettyjä yhteisiä ongelmia on ja ainakin niihin työryhmissä haetaan ratkaisuja. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi:

> henkilöstön rekrytointiin ja täydennyskoulutukseen ja terveyskeskuksissa tehtävään tutkimustyöhön liittyvät kysymykset

> seudulliseen työnjakoon liittyvät kysymykset

> terveydenhuoltohenkilöstön väliseen työnjakoon liittyvät kysymykset

> tutkimus- ja kokeiluhankkeiden toteuttamiseen liittyvät kysymykset

Lisätietoja terveyskeskuskierroksesta antavat STM:n virkamiehet:

lääkintöneuvos Sakari Lankinen, puh. 09-160 74131
lääkintöneuvos Päivi Hämäläinen, puh. 09-160 74358
ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 09-160 73232
neuvotteleva virkamies Jukka Männistö, puh. 09-160 74340

Koko kierroksen aikataulu

12.1. Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemi

13.1. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kemi

19.1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu

27.1. Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasa

30.1. Kainuun sairaanhoitopiiri, Kajaani

2.2. Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori

3.2. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoki

9.2. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopio

10.2. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, Joensuu

16.2. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkeli

17.2. Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Savonlinna

18.2. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylä

1.3. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri, Lappeenranta

2.3. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kotka

5.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi), Helsinki

8.3.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalue), Helsinki

9.3. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeenlinna

10.3.  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalue), Helsinki

15.3. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampere

16.3. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, Lahti

22.3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku

23.3.  Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kokkola

29.3. Vakka-Suomi, Varsinais-Suomi

30.3. Salo, Varsinais-Suomi

 

Läänien tiedotustilaisuudet

13.1. Kemi (ministeri Hyssälä)

19.1. Oulu (kansliapäällikkö Lehto)

27.1. Vaasa (ministeri Hyssälä)

09.2. Kuopio (kansliapäällikkö Lehto)

01.3. Lappeenranta (ministeri Hyssälä)

Sivun alkuun