Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

I vilken riktning bör digitala tjänster för social- och hälsouppgifter utvecklas? Delta i utvärderingen av strategin

Social- och hälsovårdsministeriet
18.9.2018 12.22 | Publicerad på svenska 24.9.2018 kl. 17.43
Nyhet

Strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen för åren 2014–20 stakar ut riktlinjerna för utnyttjande av information för främjande av välfärd och till stöd för reformerade tjänster. Nu inleds en halvtidsutvärdering som bedömer tidsenligheten i strategimålen, hur åtgärderna har lyckats och deras effekter. Det är önskvärt att många deltar i arbetet.

I utvärderingen granskas till exempel hur man i strategin har lyckats beskriva bearbetning och användning av information för olika behov i medborgartjänster och system för den yrkesutbildade personalen. Dessutom utreds hur man vid genomförandet har identifierat digitala tjänster och teknologiska möjligheter för att utnyttja social- och hälsovårdsinformationen.

Ett annat mål är att även se i vilken riktning det vore bra att utveckla de digitala tjänsterna när man beaktar ny teknik och medborgarens roll i en klientorienterad verksamhetsmodell. Det behövs information om strategins effekter när man beslutar om nya tjänster och verksamhetsmodeller för hälsa och välfärd.

Webbenkät öppen fram till 7.10 – resultaten tillgängliga i oktober 2018

Vem som helst kan delta i utvärderingsarbetet genom webbenkäten fram till den 7 oktober 2018. Enkäten är indelad i teman enligt strategin för att den som svarar kan om hen så vill välja att svara på hela enkäten eller områden enligt teman baserat på egna erfarenheter eller särskilt intresse.

Utvärderingsresultaten av strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen blir klara i oktober 2018. Resultaten utnyttjas i fortsättningen i bl.a. social- och hälsovårdsministeriets strategiarbete och eventuella nya program och deras genomförande.

Utvärderingen genomförs av social- och hälsovårdsministeriet och Gofore.

Ytterligare information

Tanja Rantanen, [email protected], 0295 163 591

Sivun alkuun