Hyppää sisältöön
Media

Miesten hyvinvointi puhuttaa Pohjolassa - myös tasa-arvopolitiikassa etsitään ratkaisuja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2012 11.00
Tiedote -

Miesnäkökulma tasa-arvopolitiikkaan on ollut esillä ja vahvistunut kaikissa Pohjoismaissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Teema on erityisen vahvasti esillä myös tämän vuoden pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä, kun Norja on nostanut sen pääteemakseen.

"Kun puhutaan miehistä ja tasa-arvosta, haasteet liittyvät esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja syrjäytymiseen. Niitä koskevia toimenpiteitä sisältyy parhaillaan valmisteilla olevaan hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan", totesi valtiosihteeri Jarmo Lindén pohjoismaisessa konferenssissa "Maskuliinisuus muutoksessa - miehet, tasa-arvo ja hyvinvointi", joka järjestettiin Oslossa 31.5.-1.6.

Isäystävällistä työkulttuuria edistämään

Lindén puhui konferenssissa myös isyydestä ja isien asemasta. Hallitus on muuttamassa vanhempainvapaita siten, että se selkeyttää järjestelmää ja tekee isien osuuden itsenäisemmäksi.

Isien mahdollisuuksia tasa-arvoiseen vanhemmuuteen erotilanteissa on edistetty muun muassa Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamassa, vuonna 2011 päättyneessä hankkeessa "Tasa-arvoa erovanhemmuuteen - isät pois paitsiosta". Projektissa kehitettiin metodeja, joilla lisätään ammattilaisten kykyä harkita isän tai äidin soveltuvuutta huoltajuuteen vailla perinteisiä sukupuoleen liitettyjä stereotyyppisiä käsityksiä.

Tulokset kerättiin oppaaseen, jota voidaan hyödyntää työskentelyssä eroperheiden kanssa. Työtä jatketaan ja laajennetaan uudessa hankkeessa, jossa kehitetään niin kutsuttua isäystävällistä työkulttuuria.

Tasa-arvo-asioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki perustaa syksyllä 2012 työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia miesnäkökulmia tasa-arvopolitiikassa. Työryhmän tehtävänä on muun muassa järjestää teemakeskusteluja, joiden avulla identifioidaan uusia ja täsmennetään jo havaittuja miehiä koskevia tasa-arvokysymyksiä.

 

Lisätietoja

ylitarkastaja Annamari Asikainen, p. +358 295 163232, +358 50 512 5617
ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, p. +358 295 163233, +358 50 467 1946Muualla palvelussamme

Tasa-arvo

Muualla verkossa

 Miehet ja tasa-arvokonferenssin ohjelma
Tasa-arvoyhteistyöohjelma
Norjan puheenjohtajuussivustot Norden 2012
Ero ja isyys. Opas eroperheiden kanssa työskenteleville (Lahden ammattikorkeakoulu)

 

 

Paavo Arhinmäki
Sivun alkuun