Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miehet ja tasa-arvo -konferenssi: Tarvitsevatko miehetkin tasa-arvoa?

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.10.2006 6.35
Tiedote -

Miehet ja tasa-arvoteeman peruskiista on siinä, pitääkö puhua miesten syrjäytymisestä vai miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Tasa-arvopolitiikan sekä miesten ja tasa-arvon suhde herättää myös tunteita ja vastareaktioita. Naiset kokevat helposti, että miehet tulevat heidän alueelleen. Miehet taas saattavat kokea, että miehiin ja tasa-arvoon liittyvä keskustelu ja kysymyksenasettelu uhkaavat miesten asemaa – ja miehisyyttä. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden Miehet ja tasa-arvokokouksessa Helsingissä keskusteltiin vilkkaasti jännitteistä ja näkemyseroista miesten ja tasa-arvon suhteesta. Alustukset ja työryhmäkeskustelut innoittivat noin 200 eri EU-maiden osanottajaa tuomaan esille kärkeviäkin kannanottoja torstain keskusteluissa. Perjantaina 6. lokakuuta pohditaan mm. käytännön esimerkkien kautta, miten miesten kanssa tehdään hyviä tasa-arvohankkeita.

Miesten tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvotyötä vastaan esittämää kritiikkiä ei saa suoralta kädeltä hylätä. Kritiikissä esitettyihin ongelmiin pitää etsiä myönteiset ratkaisumallit, jotka hyödyttävät naisia ja miehiä. Kritiikin kuunteleminen ja siitä vaarin ottaminen ovat laadun tae.

Keittiön pöydän ääressä olisi paljon keskusteltavaa

Lähisuhdeväkivallasta puhuttaessa on muistettava, että suuri osa miehistä ei koskaan käytä väkivaltaa puolisoaan kohtaan. Silti lähisuhdeväkivalta uhkaa kokoEuroopassa perheiden, lasten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Se on monen avioeron syy ja monien mielenterveysongelmien tausta.

Eri puolilla maailmaa on erilaisia lähestymistapoja. Australiassa miesten aseman parantamiseen liittyvät toimenpiteet, johtivat siihen, että naisten aseman parantamiseksi tehdyiltä ohjelmilta vähennettiin rahoitusta. Tämä pitää välttää Euroopassa.

Tasa-arvoisesta yhteiskunnasta hyötyvät kaikki. Nyt tarvitaan uutta ajattelua, sillä yhteiskuntaa tulisi rakentaa niin, että naisten ja miesten erilaiset tarpeet on otettava huomioon. Mutta on myös huomattava, että kaikki miehet tai naiset eivät elä samanlaisissa tilanteissa. Nuori telakkatyöläinen katselee maailmaa hyvin eri näkökulmasta kuin keski-ikäinen poliitikko.

Miten miehet hyötyvät tasa-arvosta?

Avioero on kriisi niin miehen kuin naisenkin elämässä. Suuri erojen taustalla oleva syy on naisten kokemus, että he eivät saa tukea puolisoltaan tai kantavat liikaa vastuuta kotitöistä. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että miesten avioero-ongelmat ehkäistään, kun mies tukee puolisoaan yhteisen elämän haasteellisissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten syntymä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja elämänkaareen liittyvät muutokset.

Väitetään, että naisten rynniminen johtotehtäviin on miehiltä pois. Laajempi johtajien rekrytointipohja kuitenkin takaa, että myös sellainen mies voi päästä johtajaksi, joka ei harrasta golfia.

Naisten kohdalla puhutaan lasikatosta, miesten kohdalla voimme puhua lasisista liukoportaista: naisvaltaisille aloille rekrytoituvat miehet nousevat nopeasti hierarkiassa ylöspäin. Naisten mahdollisuuksia urakehitykseen on siis tuettava myös naisvaltaisilla aloilla.

Miehet terveysremonttiin

Elämäntavat vaikuttavat olennaisesti terveyteen. Miehet tupakoiva ja juovat enemmän ja pitävät terveydestään huonommin huolta kuin naiset. Näin on lähes kaikkialla Euroopassa. Eurooppalaisen terveydenhuollon haaste on löytää keinot miesten elämäntaparemonttiin. Tässä tarvitaan tueksi tutkimusta ja asennemuutosta. Nyt jo aika tunnistaa niin naisten kuin miestenkin erityistarpeet terveydenhuollon asiakkaina.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jouni Varanka puh. 0500 982 191 ja ylitarkastaja Antti Närhinen puh. 050 514 8002

EU
Sivun alkuun