Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.12.2014 14.09
Tiedote
Merimiesten eläketurva vastaisi jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää. Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä luovuttaisiin siirtymäajan jälkeen ja eläkeikä olisi sen jälkeen sama kuin muilla aloilla.

Suurella osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo nyt 63-68 vuotta, joten eläkeiän muutos koskisi vain osaa tällä hetkellä työssä olevista merenkulkijoista. Eläkeiän yhtenäistäminen tarkoittaisi samalla sitä, että alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Lisäksi merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu laskisi yleisen työeläkejärjestelmän tasolle ja työnantajien maksama maksu nousisi. Valtio maksaisi työnantajien eläkemaksun jatkossakin takaisin merenkulun tukena.

Myös merimieseläkejärjestelmässä otettaisiin käyttöön työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen tähtäävä kannustin työnantajille.  Se kannustaisi työnantajia huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä, koska alhainen alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentäisi työnantajan vakuutusmaksua.

Merimieseläkejärjestelmässä luovuttaisiin siirtymäajan jälkeen hautausavustuksesta, jota on maksettu alle 67-vuotiaana menehtyneiden merenkulkijoiden omaisille. Hautausavustuksen merkitys on vähentynyt, kun keskimääräinen elinikä on noussut ja yleinen elintaso parantunut. Hautausavustusta ei ole muissa lakisääteisissä eläkejärjestelmissä.

Eläkeikää ja eläkkeen karttumista koskevat muutokset vähentäisivät pitkällä tähtäimellä merimieseläkemenoja, joista valtio rahoittaa tällä hetkellä kolmasosan. Rahoitus poikkeaa yleisen työeläkejärjestelmän rahoituksesta, joka koostuu lähes täysin työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuista. Valtion maksuosuutta vähennettäisiin vähitellen nykyisestä 33,3 prosentista 29 prosenttiin

Merimiesten eläkejärjestelmä muodostaa kokonaisuuden merenkulun verotuksen ja muiden tukijärjestelmien kanssa. Meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi valtio on maksanut työnantajille merenkulun tukena takaisin suurimman osan pakollisista työnantajien sosiaalivakuutusmaksuista. Koska merenkulun tuki kasvaisi työnantajien suurempien eläkevakuutusmaksujen vuoksi, valtio ei enää maksaisi merenkulun tukea kaikista nykyisin korvattavista muista sosiaalivakuutusmaksuista. Jatkossa valtio maksaisi eläkevakuutusmaksun lisäksi tukena vain työnantajan tapaturmavakuutusmaksua ja työntekijöiden ennakkoveroja vastaavan määrän. Lisäksi verotuksen merityötulovähennystä supistettaisiin, mutta merenkulkijan käteen jäävä tulo nousisi kuitenkin hieman nykyisestä eläkemaksumuutoksen vuoksi.

Merimieseläkejärjestelmän kehittäminen perustuu asiaa pohtineen työryhmän viime kesäkuussa tekemiin ehdotuksiin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Hautausavustuksen maksamisesta luovuttaisiin kuitenkin vasta vuonna 2021, ja eläkeikää koskevat muutokset tulisivat voimaan vasta vuonna 2025.

Lisätietoja

johtaja Heli Backman, p. 02951 63179, [email protected]
hallitussihteeri Hanna Tossavainen, p. 02951 63181, [email protected]Muualla palvelussamme:

Merimieseläkejärjestelmän uudistaminen

]]>
Sivun alkuun