Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Medialla tärkeä rooli sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.11.2017 10.42
Uutinen

Sote-uudistuksen onnistumista edistää tai hidastaa se, saavatko ihmiset koko maassa riittävästi ja yhdenvertaisesti tietoa palvelujensa muuttumisesta, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko Suurilla Lehtipäivillä Oulussa 2. marraskuuta.

Ministeri Saarikon mukaan hallituksen tahto on saada sote-järjestämisen laaja lakikokonaisuus viimein eteenpäin: lait on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa alkukesästä. Laki valinnanvapaudesta on juuri lähdössä lausunnolle uuden valmistelun jälkeen. Paketin muut osat ovat jo eduskunnassa.

Ministeri Saarikko näkee, että maakuntien toimijoiden lisäksi medialla on oma tärkeä rooli sote-udistuksen toimeenpanossa. Kun uudistus etenee lainvalmistelusta kohti uusien toimintatapojen käyttöönottoa, ihmisten tiedontarve kasvaa huimasti.

- Avoimuuden ja asukasosallisuuden kannalta on todella tärkeää, että maakuntien valmistelijat  viestivät ja keskustelevat säännöllisesti oman alueen asukkaiden kanssa, kasvokkain tai median välityksellä. Meillä on parannettavaa sote-viestin yksinkertaistamisessa ja puheen tuomisessa rakenteista sisältöihin, Saarikko sanoi.

- Mitkään muut kanavat eivät tavoita ihmisiä yhtä hyvin kuin tiedotusvälineet. Ihmiset eivät tule viranomaisten verkkosivuille, vaan lukevat uutisia netistä ja paikallislehdistä. Tieto on vietävä sinne, missä ihmiset ovat, totesi Saarikko.

Paikallislehdet ja kaupunkilehdet ovat tehokas viestinnän väline, sillä ne tavoittavat reilut puolitoista miljoonaa suomalaista.  Ihmisiä kiinnostaa kuulla, mitä sote-uudistus tarkoittaa paikallisesti. Media on myös paikallisen yleisön äänitorvi. Paikallislehtien kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten uudistus koetaan eri puolilla maata, ja mistä tarvitaan lisää tietoa.

Saarikko on kiinnittänyt huomiota siihen, että paikallistasolla keskustelu painottuu voimakkaasti palveluverkkoon ja lähipalveluiden turvaamiseen.

- Viestintä on olennainen osa hyvää asiakaskeskeistä palvelua. Jatkossa kun kilpailu palveluntuottajien välillä lisääntyy, kaikkien palveluntuottajien on alettava viestiä nykyistä aktiivisemmin toiminnastaan, arvioi Saarikko. - Media varmasti omalta osaltaan arvioi, kuinka hyvin ja uskottavasti tässä onnistutaan.

Lisätietoja

erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 0295 163 109

Annika Saarikko alueuudistus-arkisto sote-uudistus verkkouutiset
Sivun alkuun