Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maria Kaisa Aula fortsätter som barnombudsman

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.7.2010 10.17
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde politices licentiat Maria Kaisa Aula till barnombudsman för en ny femårsperiod som börjar 1.9.2010. Aula har varit barnombudsman sedan år 2005 då tjänsten grundades. Samma person kan utnämnas högst till två perioder.

Före sin utnämning till barnombudsman har Aula bland annat varit riksdagsledamot och statsministerns specialmedarbetare. Aula har en omfattande sakkunskap om barns ställning och rättigheter samt ett brett nationellt och internationellt nätverk. 

Barnombudsmannen är en självständig myndighet som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Ombudsmannens uppgift är att tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer främja genomförandet av barnens intressen och rättigheter. I sitt arbete främjar barnombudsmannen förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ytterligare uppgifter

Regeringsrådet Liisa Perttula, tfn (09) 160 73797, [email protected]
Barnombudsman Maria Kaisa Aula, tfn 050 530 9697På andra webbplatser

Barnombudsmannen

Sivun alkuun