Hyppää sisältöön
Media

Man vill att den prioriterade förvärvsinkomsten i lagen om utkomststöd blir permanent

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 15.9.2014 8.41
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att de som får utkomststöd också i fortsättningen kan förvärva små inkomster utan att inkomsterna skär ner utkomststödet. Enligt förslaget kan minst 20 procent av den erhållna förvärvsinkomsten räknas som dylik prioriterad förvärvsinkomst. Beloppet för den prioriterade förvärvsinkomsten kan dock vara högst 150 euro i månaden.

Samtidigt föreslås att bestämmelsen ändras så att minskningen gäller för inkomsttagaren, inte hushållet.

Målet är att förbättra situationen för dem som arbetar och får utkomststöd samt att göra det ännu meningsfullare att förvärva små inkomster.

Bestämmelsen om prioriterad förvärvsinkomst har varit i kraft för en viss tid sedan början av 2002. Ändringen av bestämmelsen till permanent och till att gälla inkomsttagaren bedöms inte ha nämnvärda effekter på utgifterna för utkomststödet.

År 2012 fick cirka 9000 hushåll, dvs. 8,5 procent av stödtagarna förvärvsinkomster. Det uppskattas att cirka 700 hushåll där båda makarna får förvärvsinkomster omfattas av utkomststödet.

Utkomststödet är en form av utkomstskydd som kommer i sista hand och som tryggar minst en nödvändig utkomst. Syftet med stödet är att öka personernas och familjernas sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga marginalisering.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen måndagenden 15 september. Propositionen hänför sig till budgeten för 2015. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2015.


Ytterligare information

Raimo Kärkkäinen, bostadsråd, tfn 02951 63302
Jaakko Ellisaari, överinspektör, tfn 02951 63305På vår webbplats

Utkomststöd

Sivun alkuun