Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousyrittäjien verkkokysely: Työssä onnistumisesta voimia arkeen

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.2.2011 10.11
Tiedote -

Parisuhde, perhe, riittävä lepo sekä onnistuminen työssä tuovat voimia maatalous- ja maaseutuyrittäjien arkeen. Voimia syövät taloudelliset huolet, epävarmuus tulevaisuudesta, sairaudet ja paperisota. Tulokset selviävät viime vuoden lopussa maaseudun yrittäjille kohdistetusta verkkokyselystä, johon vastasi 924 maatalous- ja maaseutuyrittäjää ympäri Suomen.

Kyselyssä oli kolme teemaa: arjen voimavarat, arjen uhat sekä työterveyshuollon ja Maaseudun tukihenkilöverkon käyttö.

Oman työkykynsä arvioi kiitettäväksi tai hyväksi 54 prosenttia suomenkielisistä vastaajista. Naiset pitivät työkykyään parempana kuin miehet. Ruotsinkielisistä vastaajista 77 prosenttia arvioi työkykynsä vähintään hyväksi. Ruotsinkielisistä miehistä peräti 82 prosenttia piti työkykyään kiitettävänä tai hyvänä. Joka yhdeksäs kyselyyn vastannut piti työkykyään välttävänä tai heikkona.

Kaksi vastaajaa kolmesta kuului maatalousyrittäjien työterveyshuollon piiriin. Syitä työterveyshuoltoon kuulumattomuudelle olivat muun muassa sivutoimisuus ja työterveyshuollon palveluiden saaminen päätoimen kautta, tietämättömyys toiminnan luonteesta ja työterveyshuollon hyödyttömäksi kokeminen.

Kyselyn teetti sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävä Masto-hanke yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan kanssa. Ruotsinkielistä kyselyä tehtiin ja markkinoitiin yhdessä ruotsinkielisten tuottajain keskusliiton (SLC) kanssa.

Verkkokyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa maatalous- ja maaseutuyrittäjien työkykyyn vaikuttavista asioista. Samalla heräteltiin vastaajat pohtimaan omaa työhyvinvointiaan. Tuloksia hyödynnetään maaseudun yrittäjien työhyvinvoinnin kehittämisessä Melassa, MTK:ssä ja SLC:ssä.

Tutkimusajankohta oli 20.10.2010 - 10.1.2011. Kyselyn 924 vastaajasta suomenkieliseen tutkimukseen osallistui 865 ja ruotsinkieliseen 59 henkilöä. Miehiä vastaajista oli 56 prosenttia ja naisia 44 prosenttia. Valtaosa vastaajista oli 40-60 -vuotiaita.

Lisätietoa

Projektikoordinaattori Kirsi Hakala, p. 050 4300 130
Projektisihteeri Hannakaisa Markkanen, p. 050 564 5162Muualla verkossa

Työssä onnistumisesta voimia arkeen - Jaksaminen askarruttaa maaseudun yrittäjää 

Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Sivun alkuun