Hyppää sisältöön
Media

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon uutta puhtia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.7.2003 7.30
Tiedote 205/2003

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvien tilakäyntien tehostamiseksi tarvittaisiin valtakunnallinen tilakäyntirekisteri, jonka avulla voidaan seurata suunniteltujen tilakäyntien toteutumista. Rekisterin avulla voitaisiin jakaa tietoa työterveydestä ja työsuojelusta. Tilakäyntirekisteri ei sisältäisi terveystietoja. Maatalouden asiantuntijan tulisi osallistua tilakäynteihin. Rekisterin pitäjänä toimisi Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Työryhmä ehdotti, että tilakäynnit olisivat maatalousyrittäjille maksuttomia myös silloin, kun ne tekee yksityinen työterveyspalvelujen tuottaja.

Ehdotukset sisältyvät Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämistyöryhmän muistioon, jonka työryhmä luovutti peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle torstaina 24. heinäkuuta Helsingissä. Työryhmän puheenjohtajana oli lääkintöneuvos Matti Lamberg sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kansaneläkelaitoksen edustaja jätti työryhmämuistioon eriävän mielipiteensä.

Työryhmän selvitti maatalousyrittäjien työterveyshuollon parantamiseksi tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Työryhmä katsoo, että maatalousyrittäjien muuttuvassa toimintaympäristössä työoloselvitykset ovat tärkeä painopistealue maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa kehitettäessä. Tilakäyntien toteuttamisessa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti on esiintynyt ongelmia. Noin neljännes tilakäynneistä tehtiin ilman maatalouden asiantuntijaa.

Tilakäynneillä työterveyshenkilöstö ja maatalouden asiantuntijat tunnistavat vaaroja ja riskejä sekä tekevät toimenpide-ehdotuksia siitä, miten työ voidaan tehdä terveellisemmin ja turvallisemmin. Samalla maanviljelijällä on tilaisuus saada henkilökohtaista opastusta ja ohjausta tilan työkäytäntöjen parantamiseksi. Tilakäyntien aikana maatalousyrittäjällä on myös mahdollisuus saada lisätietoa työterveyden edistämisestä ja työperäisten sairauksien ehkäisemisestä.

Tilakäyntirekisteri Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen

Työryhmä ehdottaa valtakunnallisen työterveyshuollon tilakäyntirekisterin perustamista tilakäyntien tehostamiseksi. Rekisterin avulla edistettäisiin ja seurattaisiin työterveyshuoltoyksiköiden suunnittelemien tilakäyntien toteutumista. Seuraavassa vaiheessa sovitaan siitä, mitä muita tietoja rekisteriin kerätään. Alueellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi maatalouden asiantuntijoiden osallistumista tilakäynneille koordinoitaisiin tilakäyntirekisterin avulla. Tilakäyntirekisteriä ylläpitäisi Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon toteutumisessa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti esiintyy alueellista epätasaisuutta. Työryhmä pitää tärkeänä, että alueellisten yhteistyömuotojen syntymistä maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisessä edistetään riittävän asiantuntemuksen turvaamiseksi. Työterveyshuollon tilakäyntirekisteristä saatuja tilastotietoja on mahdollista hyödyntää yhteistyömuotoja suunniteltaessa. Kuntien alueellisia yhteistyömuotoja haittaavat hallinnolliset ja lainsäädännölliset esteet selvitetään vielä erikseen.

Työryhmä pohti myös mahdollisuuksia täydentää terveyskeskusten järjestämää maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa yksityisillä palveluilla. Tältä osin työryhmä ehdotti, että tilakäynti olisi maatalousyrittäjälle maksuton myös silloin, kun toimenpiteen toteuttaa yksityinen työterveyshuoltopalvelujen tuottaja. Tarkoituksenmukainen rahoitusmalli on kuitenkin selvitettävä vielä erikseen.

EY:n neuvosto toivoo tehokasta tiedotusta

Euroopan yhteisöjen neuvosto on hyväksynyt itsenäisten ammatinharjoittajien työturvallisuus- ja työterveyssuojelun parantamista koskevan suosituksen, jossa maataloutta pidetään erityisen riskialttiina alana. Suosituksessa pidetään tärkeänä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemistä. Jäsenvaltioita suositetaan kehittämään keinoja, joilla voitaisiin parantaa yrittäjien mahdollisuuksia saada tietoja heidän työterveytensä ja työturvallisuutensa parantamiseksi. Tilakäyntirekisterin avulla voitaisiin tuottaa ja jakaa työterveyttä ja työsuojelua koskevaa ehkäisevää informaatiota sekä seurata toimenpide-ehdotusten toteutumista. Työryhmän ehdotus edellyttää tältä osin vielä jatkotyöstämistä.

Lisätietoja antavat: työryhmän puheenjohtaja, lääkintöneuvos Matti Lamberg puh. 050 559 9176 sekä sihteerit Ritva Partinen, puh. (09) 160 73770 ja Sonja Lilius puh. 050 301 6896.

Työryhmämuistio Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämistyöryhmä MYTKY 2, julkaistaan STM:n verkkosivuilla (www.stm.fi julkaisut, verkossa julkaistua, työryhmämuistioita). Sitä voi myös tilata julkaisumyynnistä Tampereelta [email protected] hinta 14.80 euroa. Toimittajakappaleet [email protected]

Sivun alkuun