Hyppää sisältöön
Media

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa tehostetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2006 8.59
Tiedote 346/2006

Valtioneuvosto päätti maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 12. syyskuuta. Lain tarkoituksena on tehostaa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvien tilakäyntien toteuttamista ja vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa.

Työterveyshuoltoon liittynyt maatalousyrittäjä saa 20 prosentin suuruisen vakuutusmaksualennuksen lakisääteisestä työtapaturmamaksusta edellyttäen, että tilalla tehdään työterveyshuollon työpaikkakäynti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti vähintään neljän vuoden välein. Vakuutusmaksualennusta ei anneta, jos tilakäynnin toteutumatta jääminen johtuu maatalousyrittäjästä. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia vakuutusmaksualennuksen toimeenpanosta ja työterveyshuollon tehokkuuden yleisestä edistämisestä.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin lisätään säännökset siitä, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos on tilakäyntirekisteristä saatujen tietojen perusteella yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan niissä tilanteissa, joissa vakuutusmaksualennuksen edellytyksenä oleva tilakäynti ei ole toteutunut. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella tulee olla mahdollisuus tarkistaa vakuutusmaksualennuksen edellytyksen täyttyminen selvittämällä maatalousyrittäjältä tilakäyntirekisterin tietojen paikkansapitävyys ja se että tilakäynnin toteuttamiselle ei ole yrittäjästä johtuvaa estettä ennen kuin se ottaa yhteyttä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan. Jos työterveyshuollon palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa tilakäyntiä riittävän nopeasti, se voi antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle toimeksiannon huolehtia tilakäynnin käytännön toteutuksesta maatalouden asiantuntijan suorittamana tilakäyntinä.

Ensisijaisena tavoitteena on edelleen se, että tilakäynnin tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt. Maatalouden asiantuntijan tekemän tilakäynnin mahdollistamisen on tarkoitus täydentää väliaikaisesti puutteellisia palvelujen tarjontamahdollisuuksia.
Työpaikkakäynnistä aiheutuvat kustannukset korvataan samojen periaatteiden mukaan kuin työterveyshuollon palvelujen tuottajan toteuttamat työpaikkakäynnit muutoinkin. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset rahoitetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmästä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, p. (09) 160 73174

Sivun alkuun