Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakunnissa on innostusta parantaa lapsi- ja perhepalveluita

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.6.2016 10.38
Uutinen

”Vihdoinkin asiaa lähestytään kokonaisuuden näkökulmasta”, oli yksi maakunnasta toiseen toistuva positiivinen viesti, kun hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman johto kiersi Suomea. Kehittämistahtoa tuntui olevan runsaasti tilaisuuksiin osallistuneiden joukossa.

Muutosohjelman tavoitteita pidettiin maakunnissa hyvinä. Erityisesti kiitosta sai tavoite järjestää palvelut yli organisaatiorajojen lapsi- ja perhelähtöisesti. Toiveena esitettiin, että palveluista tulisi niin asiakaslähtöisiä ja rakenteista riippumattomia, että ne kestäisivät isotkin hallinnolliset muutokset, joita tulevaisuudessa väistämättä tulee.

Osallistujat olivat ymmärtäneet hyvin, nyt tehdään pysyvää muutosta. Kierroksen aikana moni pohti, riittääkö aika muutoksen saavuttamiseen. Samalla kuitenkin ymmärrettiin, että muutoksen on tarkoitus jatkua vahvasti vuoden 2019 jälkeen, kun kärkihanke loppuu.

Kaikki haluavat olla mukana

Kierroksen aikana kaikki mukaan toivotut toimijat osoittivat kiinnostusta yhteistyöhön. Tilaisuuksissa oli edustajia muun muassa kunnista, järjestöistä, seurakunnista, sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä yrityksistä. Järjestöjen ja seurakuntien rooleista kannettiin jonkin verran huolta. Kun muutosta tehdään verkostomaisesti, kaikkien mukana olo läpi prosessin alusta alkaen on olennaista sujuvalle työlle.

Osa maakunnista on aloittanut jo työn, osalla vie enemmän aikaa käynnistymiseen. Kuultiinpa kierroksella sellaisistakin kunnista, joissa lapsi- ja perhetyö on järjestetty jo nyt pitkälti kärkihankkeen suunnitelmien mukaisesti.

Muutosagentin pitää nähdä muutoksessa mahdollisuus

Myös ensi syksynä työnsä aloittavien maakunnallisten muutosagenttien rooli nousi esiin keskustelussa eri puolilla maata. Osallistujat pohtivat, mitä muutosagentilta odotetaan ja millaista osaamista hänellä tulisi olla. Yhdestä toivottavasta piirteestä oltiin hyvin samanmielisiä: hänen on oltava ihminen, joka näkee muutoksessa mahdollisuuden.

Jokainen kehittämistyöhön mukaan lähtevä maakunta voi palkata muutosagentin, jonka palkan sosiaali- ja terveysministeriö kattaa 100-prosenttisesti.

Monta muutosta yhtä aikaa huolestutti

Huoliakin osallistujilla toki oli. Tuleva valinnanvapaus aiheutti pelon pitkäjänteisellä työllä aikaansaadun hyvän vesittymisestä. Sote-uudistuksen keskeneräisyys ja ylipäänsä samaan aikaan käynnissä olevat useat isot muutokset aiheuttivat epävarmuutta onnistumisen mahdollisuuksista. Lisäksi ne vähensivät innokkuutta lähteä mukaan kehitystyöhön. Myös se mietitytti, miten alueelliset erot pystytään ottamaan huomioon, kun työtä tehdään maakunnan tasolla.

Lapsiperheet elävät muutoksessa, ja yksi kärkihankkeen perimmäinen tavoite onkin luoda rakenteet, joilla heitä tuetaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

THL käynnistää vaiheittain muutosohjelman eri osakokonaisuuksiin liittyvät työpajat. Lastensuojeluun ja erityispalveluihin liittyvät työpajat ovat jo käynnistyneet.

Lisätiedot

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295 163 046, [email protected] (tavoitettavissa 11.7. alkaen)
ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com (tavoitettavissa 6.8. alkaen)

kärkihankkeet
Sivun alkuun