Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Världshälsoorganisationen belönade social- och hälsovårdsministeriet för tobaksförebyggande arbete

Social- och hälsovårdsministeriet
29.5.2020 9.00
Pressmeddelande 133/2020

Världshälsoorganisationen (WHO) har tilldelat social- och hälsovårdsministeriet i Finland Tobaksfria dagen-priset 2020. Motiveringen till priset är ministeriets långsiktiga engagemang i tobaksförebyggande arbete och föredömliga åtgärder för att skydda särskilt unga mot tobak.

Enligt WHO är Finland ett av de ledande länderna i Europa när det gäller tobakspolitiken. Också globalt sett har Finland under ledning av social- och hälsovårdsministeriet varit en föregångare i framgångsrika tobakspolitiska åtgärder.

Fram till 2010 var målet för Finlands tobakslag att rökningen ska minska, och det året ändrades målet till att användningen av tobaksprodukter ska upphöra. Från och med 2016 har målet varit att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra före 2030.

”Arbetet för rökfrihet och ett nikotinfritt Finland utförs förutom av myndigheterna också av många organisationer och en stor skara kunniga och engagerade människor runt om i Finland. Det är en glädje att få tacka alla dem för det arbete som Finland nu har fått internationellt erkännande för”, tackar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

WHO berömmer Finlands föredömliga åtgärder som har minskat elektroniska cigaretters attraktivitet särskilt bland unga. Finland har strikta regler för e-cigaretter och till exempel de kännetecknande smaksatta vätskor som används i cigaretterna är förbjudna.

Tobaksfria dagen uppmärksammas årligen den 31 maj på initiativ av WHO. I år infaller dagen på en söndag.

I år förs det kampanj i synnerhet för att förbjuda reklam för samt försäljningsfrämjande och sponsring av tobak. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid tobaksindustrins starka marknadsföring, som lockar barn och unga att pröva på tobaksprodukter.

Enligt WHO dör varje år cirka 8 miljoner människor i världen till följd av tobaksbruk.

Ytterligare information:

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Sivun alkuun