Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttajan erityistuki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2002 8.00
Tiedote 261/2002

Hallitus esittää uuden taloudellisen tukimuodon luomista, jolla turvattaisiin toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sellaiselle Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle, joka muutoin olisi pitkäaikaisesti kunnallisen toimeentulotuen tarpeessa. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ovat suurin ryhmä, jota ehdotettu erityistuki koskisi. Erityistuki olisi luonteeltaan sosiaalihuoltoon kuuluva tarveharkintainen sosiaaliavustus. Tuen saamisen edellytyksenä olisi vähintään 65-vuoden ikä tai työkyvyttömyys. Lisäksi edellytettäisiin, että tuen saaja on asunut Suomessa vähintään viiden vuoden yhdenjaksoisen ajan ennen erityistuen alkamista. Määrältään erityistuki olisi enintään täyden kansaneläkkeen suuruinen. Tuen määrään vaikuttaisivat hakijan tulojen lisäksi myös hänen puolisonsa tulot sekä hakijan ja hänen puolisonsa omaisuus. Kansaneläkelaitos huolehtisi erityistuen toimeenpanosta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät myös ehdotukset kansaneläkelain, eläkkeensaajien asumistukilain, perhe-eläkelain ja vammaistukilain muuttamisesta. Hallitus päätti lakiesitysten sisällöstä tiistaina 17. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa ne eduskunnalle myös tiistaina. Lakiesitykset liittyvät valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja ne on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.10.2003.

Erityistuki lisäisi Kansaneläkelaitoksen työmäärää ja vastaavasti vähentäisi kuntien sosiaalitoimen työmäärää, kun noin 3 700 kuntien toimeentulotukiasiakasta siirtyisi Kansaneläkelaitoksen erityistukiasiakkaiksi. Vuositasolla erityistuen kokonaismenot olisivat noin 18 milj. euroa. Erityistuki olisi saajalleen verovapaa ja se maksettaisiin valtion varoista.

Sivun alkuun