Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttajan erityistuki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2002 11.00
Tiedote 370/2002

Vuoden 2003 lokakuun alusta tulee voimaan uusi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sellaiselle Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle, joka muutoin olisi pitkäaikaisesti kunnallisen toimeentulotuen tarpeessa. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ovat suurin ryhmä, jota nyt hyväksytty erityistuki koskee. Erityistuki on luonteeltaan sosiaalihuoltoon kuuluva tarveharkintainen sosiaaliavustus. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään 65-vuoden ikä tai työkyvyttömyys. Lisäksi edellytetään, että tuen saaja on asunut Suomessa vähintään viiden vuoden yhdenjaksoisen ajan ennen erityistuen alkamista. Erityistuki on enintään täyden kansaneläkkeen suuruinen. Tuen määrään vaikuttavat hakijan tulojen lisäksi myös hänen puolisonsa tulot sekä hakijan ja hänen puolisonsa omaisuus. Kansaneläkelaitos huolehtii erityistuen toimeenpanosta.

Samalla muuttuvat myös kansaneläkelaki, eläkkeensaajien asumistukilaki, perhe-eläkelaki ja vammaistukilaki. Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista torstaina 19. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa ne perjantaina. Lakiesitykset liittyvät valtion vuoden 2003 talousarvioon. Lait tulevat voimaan 1.10.2003.

Uudistuksen seurauksena noin 3 700 maahanmuuttajavanhusta siirtyy kuntien maksaman toimeentulotuen piiristä Kansaneläkelaitoksen erityistukiasiakkaiksi. Vuositasolla erityistuen kokonaismenot ovat noin 18 milj. euroa. Erityistuki maksetaan valtion varoista eikä saaja maksa siitä veroa.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Pekka Viljanen puh. 09-160 74489

Sivun alkuun