Hyppää sisältöön
Media

Luonnos sosiaalihuoltolaiksi lausunnolle - tavoitteena vahvistaa peruspalveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2014 12.59
Tiedote -

Tiedotetta on päivitetty 23.5. Lausuntoaikaa jatkettu 17.6. asti.

Sosiaalihuoltolain uudistus on loppusuoralla. Lakiluonnos on nyt lausunnolla 17.6.2014 asti, ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2014. Uudella sosiaalihuoltolailla on tarkoitus siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla olisi subjektiivinen oikeus niihin palveluihin, joilla turvattaisiin välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidempiaikaiset palvelut turvataan niitä tarvitseville.

Lapsiperheiden palvelujen oikea-aikaisuutta ja saatavuutta parannetaan

Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Näitä palveluja olisivat perhetyö, tukihenkilöt ja -perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu ja perhetyö.

Lastensuojelun tukitoimien, kuten tehostetun perhetyön ja perhekuntoutuksen, tavoitteena olisi lapsen ja hänen hoidostaan vastaavien aikuisten yhteinen kuntouttaminen.

Palveluissa keskitytään varhaiseen tukeen ja vaikuttamiseen

Laissa määriteltäisiin keskeisiä kunnissa jo käytössä olevia palveluja kuten sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus sekä tilapäisen asumisen järjestäminen. Liikkumista tukevat palvelut pitäisivät sisällään mm. saattajapalvelut, ryhmäkuljetukset sekä korvauksen taksilla, invataksilla tai muulla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta.

Rakenteellista sosiaalityötä hyödynnettäisiin entistä enemmän sosiaalisten ongelmien korjaamiseen ja ehkäisemiseen. Kunnan velvollisuutta järjestää asukkaille sosiaaliasiamiehen palveluja selkeytettäisiin.

Lakiluonnokseen sisältyy useita ehdotuksia, joilla parannettaisiin yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden toimialojen kesken. Lisäksi selkeytettäisiin yhteisissä palveluissa sovellettavia säännöksiä.

Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa sote-järjestämislain kanssa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 0295 163 406

 


Liitteet

Lausuntopyyntö (pdf,178.5 kB )

Luonnos: Hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf, 998.4 kB )

Luonnos: Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (pdf, 512.2 kB )


Muualla palvelussamme

Sosiaalihuoltolaki

Sivun alkuun