Hyppää sisältöön
Media

Louekoski jatkaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaa uudistamistehtävää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2005 16.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen on tänään asettanut pankinjohtaja Matti Louekosken jatkamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (TVYL) uudistamista koskevaa selvitystehtävää. Louekosken tulee myös koordinoida sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavan työeläkelaitoksia koskevan kate- ja vakavaraisuussääntelyn uudistamista, eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan kehittämistä ja vakuutusvalvonnan mahdollista tehostamista, sekä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä (ns. Puron työryhmä) selvitettäviä sijoitustoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Selvityshenkilö Louekosken tulee jatkotyössään laatia hallituksen esityksen muotoon kirjoitetut ehdotukset työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä tarvittaessa sitä alemmanasteisten säädösten ja määräysten uudistustarpeista.

Ministeri Tuula Haatainen korostaa toimeksiannossa sitä, että selvitysmies ottaa huomioon työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan ja hallinnon välillä olevan kiistämättömän yhteyden. Ministeri pitää tärkeänä, että eläkemaksun maksajien ja eläkkeiden saajien asemaa hallinnossa vahvistetaan ja tasapainotetaan. Sijoitustoiminnan onnistumisen ja mahdollisen epäonnistumisen riskin kantavat molemmat, ja tämä tulee huomioida myös yhtiöiden hallinnossa.

Ministeri kiirehtii uudistusta koskevan yksimielisyyden syntymistä, sillä asia pitäisi nyt saattaa päätökseen, mikäli siitä halutaan saada ratkaisu tämän hallituksen aikana. - Aikataulu on tiukka, mutta ratkaisun elementit ovat jo ilmassa, ministeri Haatainen rohkaisee osapuolia.

Selvitysmies Louekosken työn tueksi ei tällä kertaa aseteta työryhmää, vaan hänelle annetaan mahdollisuus käyttää suoraan tarvitsemiaan asiantuntijoita. - Joka tapauksessa jatkotyöllä tulee olla kiinteä yhteys työmarkkinaosapuoliin siten, että tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys uudistuksesta, ministeri toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti pankinjohtaja Matti Louekosken selvityshenkilöksi syksyllä 1994 kartoittamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain uudistamistarpeita. Selvityshenkilö Louekoski antoi väliraporttinsa syyskuussa 2005. Väliraportti on ollut tämän jälkeen lausuntokierroksella.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Ismo Kainulainen, p. 050-517 3594

Sivun alkuun