Hyppää sisältöön
Media

Lönekoefficienten för 2015 fastställd

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.10.2014 9.54
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde idag den 22 oktober lönekoefficienten 1,363 för 2015. Jämfört med 2014 stiger lönekoefficienten något under än en procent. 

Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen: med den justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Förutom för beräkningen av pensionen används lönekoefficienten också vid fastställandet av inkomsterna och inkomstgränserna som utgör grund för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning. Vidare används lönekoefficienten vid justeringen av minibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdarlagen, lönebeloppsgränserna som reglerar graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt i undantagsfall även den lön som utgör grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Med lönekoefficienten höjs också den kalkylerade inkomsten enligt lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Lönekoefficienten används också vid fastställande av årsinkomster enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring.

De löpande arbetspensionernajusteras årligen med arbetspensionsindexet. En proposition om indexhöjning på 0,4 procent av arbetspensionerna 2015 behandlas av riksdagen. Därför fastställs inte arbetspensionsindexet i år tillsammans med löneindexet genom förordning. Enligt propositionen skulle poängtalet för arbetspensionsindexet för 2015 vara 2519.

Ytterligare information

regeringssekreterare Inka Hassinen, tfn 0295 163187, [email protected]På vår webbplats

Indexjusteringar i sociala förmåner  

Sivun alkuun