Hyppää sisältöön
Media

Lomautetut pääsevät muutosturvan piiriin heinäkuun alusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2009 11.20
Tiedote -

Lomautetut pääsevät muutosturvan piiriin heinäkuun alusta. Myös määräaikaiset työntekijät tulevat muutosturvan piiriin nykyistä laajemmin. Hallitus esitti muutosturvan laajentamista koskevan lain vahvistamista 25. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta. Työttömyysturvalain muutokset ja niihin liittyvät julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia koskevat lainmuutokset ovat osa hallituksen elvytystoimenpiteitä.

Työttömyysturvalain uudistus edistää lomautettujen ja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osallistumista työllistymistä edistäviin toimiin ja parantaa heidän taloudellista tilannettaan toimien aikana. Työnhakijoiden mahdollisuudet pitää yllä ammatillista osaamista paranevat ja heidän työllistymisensä helpottuu. Samalla työllistymisohjelmalisää ja sen uusimista koskevat säädökset tulevat nykyistä selkeimmiksi. Myös omaehtoisen ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavan koulutuspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat. Koulutuspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden alkaessa, jos koulutuksesta on sovittu työnhakijan työnhakusuunnitelmassa.

Muutosturvalla tarkoitetaan toimintamallia, jonka avulla irtisanottu tai työttömyysuhan alainen työntekijä pyritään työllistämään uudelleen mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja

hallitusneuvos Esko Salo, puh. (09) 160 73180

Sivun alkuun