Hyppää sisältöön
Media

Lisäeläkkeiden siirrettävyys käsittelyssä EU-ministerien kokouksessa Brysselissä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2006 17.00
Tiedote -

Euroopan unionin työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontui 30.11-1.12 Brysselissä. Neuvoston perjantain sosiaaliministerikokouksen puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen.

Neuvosto keskusteli komission demografiatiedonannosta. Neuvosto korosti erityisesti, että vaikka demografiseen muutokseen liittyy haasteita se tulee myös nähdä mahdollisuutena. Unionilla on käytössään välineitä, joilla se voi vastata muutokseen. Erityisen tärkeää on yhteistyö työ-, sosiaali- ja terveyssektoreiden välillä.

Neuvosto hyväksyi päätelmät institutionaalisista mekanismeista osana Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Neuvosto käsittelee vuosittain naisten vaikutusvallan ja osallisuuden lisäämiseen tähtäävää Pekingin toimintaohjelmaa. Suomi on puheenjohtajakaudellaan keskittynyt institutionaalisiin mekanismeihin.

Neuvosto hyväksyi myös miehet ja tasa-arvo -päätelmät, jotka tukevat tavoitetta edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista. On tärkeää vahvistaa miesten osallistumista tasa-arvokeskusteluun ja tuoda tasa-arvopolitiikkaan lisää miesten omia näkemyksiä.

Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvasta väkivallan vastaisesta Daphne-ohjelmasta vuosille 2007-2013. Ohjelman avulla kehitetään menetelmiä, levitetään hyviäkäytäntöjä ja rahoitetaan projekteja lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Ohjelman rahoitus on noin 117 miljoonaa euroa ja se suunnataan pääosin kolmannen sektorin toimijoiden hankkeisiin ja toimintaan.

Jäsenmaat sopivat myös Euroopan tasa-arvoinstituutin sijoittamisesta Vilnaan Liettuaan. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen instituutin perustamisasetuksesta tämän syksyn aikana. Tasa-arvoinstituutin perustaminen on ollut Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Instituutin toimintaan on varattu seitsemäksi vuodeksi yhteensä 52,5 miljoonaa euroa (2007-2013) ja se tulee alussa työllistämään noin 15 henkilöä.

Lisäksi neuvostossa keskusteltiin lisäeläkkeiden siirrettävyydestä. Ehdotetun direktiivin tavoitteena on helpottaa työntekijöiden vapaatta liikkuvuutta vähentämällä eläkejärjestelmiin liittyviä esteitä. Jatkotyön tueksi etsittiin nyt poliittisia suuntaviivoja. Neuvoston enemmistö yhtyi näkemykseen, että keskeisintä on keskittyä sääntelemään suojattujen lisäeläkeoikeuksien saavuttamista ja säilyttämistä. Sen sijaan rahastosiirroista ei tässä vaiheessa säänneltäisi.

Neuvostossa vahvistettiin myös osittainen yleisnäkemys sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskevan täytäntöönpanoasetuksen eläkeluvusta. Asetuksella täsmennetään maiden välisen yhteistyön menettelysääntöjä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antti Närhinen, puh. 09-160 73175 (tasa-arvo)
Ylitarkastaja Helena Ewalds, puh.09-160 73775 (Daphne -ohjelma)
Apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, puh. 09-160 73870 (lisäeläkkeet, sosiaaliturvan koordinaatio)
Ylitarkastaja Sanna Kuorikoski, puh. 09-160 74202, 050 520 2961

Sivun alkuun