Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Legitimeringsproceduren för läkare och tandläkare förenklas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.12.2010 11.43
Pressmeddelande -

Systemet med dubbel legitimering för läkare och tandläkare föreslås avskaffas. Åt läkare och tandläkare skulle man bevilja legitimering på basen av utförd grundutbildning och de skulle ha rätt att utöva sitt yrke självständigt. Kravet på att utföra tilläggsutbildning inom primärvården för full legitimering faller bort.

Statsrådet tog beslut om innehållet i lagförslaget onsdagen den 29 december. Republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på torsdagen.

Namnet på tilläggsutbildningen inom primärvården skulle ändras till särskild allmänläkarutbildning och utförandet av denna skulle vara en förutsättning för rätten att inom ramen för sjukförsäkringen verka i andra EU-medlemsländer än Finland. Utbildningens innehåll och längd skulle förbli som förut.

Den målsatta tiden för utförande av odontologie licentiatexamen förlängs till fem och ett halvt år. I examen införs mer fördjupad praktisk praktik som bör fullgöras i anställningsförhållande till en kommun eller en samkommun.

Före en läkare eller tandläkare kan erbjuda tjänster som självständig yrkesutövare bör denne till regionförvaltningsverket göra en anmälan som innehåller en utredning om praktisk erfarenhet.

De föreslagna lagarna planeras träda i kraft 1.5.2011. Ändringen av universitetslagen skulle träda i kraft 1.8.2011.

Ytterligare uppgifterRegeringsrådet Päivi Kaartamo, tfn 09160 74353
Medicinalrådet Taina Mäntyranta, tfn 09 160 74178

På vår webbplatser

Personal inom social- och hälsovården
 

Sivun alkuun