Hyppää sisältöön
Media

Lasten ja nuorten tapaturmia ehkäistään laajalla ohjelmalla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2009 9.06
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

Vuosittain noin 300 alle 25-vuotiasta kuolee ja yli 14 000 joutuu sairaalan vuodeosastohoitoon tapaturmien, itsensä vahingoittamisten ja väkivallan vuoksi Suomessa. Kaikista 1-24-vuotiaiden kuolemista 30-40 prosenttia johtuu tapaturmista. Vastaava luku työikäisillä on vain 11-17 prosenttia. Lasten ja nuorten tapaturmia pyritään ehkäisemään tänään 8. syyskuuta julkaistavan poikkihallinnollisen ohjelman avulla.

Eniten tapaturmia sattuu lapsille ja nuorille kotona ja vapaa-ajalla. Etenkin liikuntatapaturmat ovat hyvin yleisiä. Liikenne aiheuttaa eniten kuolemia lapsille ja nuorille. Lisäksi myrkytykset ovat nuorilla yleinen kuoleman syy ja pienemmillä lapsilla hukkuminen. Itsemurhat alkavat yleistyä 13 vuoden iässä ja 2000-luvulla niihin on vuosittain kuollut keskimäärin lähes 130 nuorta.

Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma esittää useita toimenpiteitä liittyen lainsäädäntöön, ympäristöihin, tuotteisiin, palveluihin, kasvatukseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Toimenpiteet vaihtelevat tapaturmittain. Ohjelmassa mm. esitetään, että pelastusliivien käyttö määrätään pakolliseksi vesillä, turvalaitteiden arvonlisäveronalennusta selvitetään ja leikki- ja liikuntapaikkoja kehitetään fyysistä aktiivisuutta lisääviksi.

On arvioitu, että eri toimenpiteillä voitaisiin vähentää tapaturmista ja väkivallasta aiheutuvia terveyden menetyksiä jopa 90 prosenttia. Myös kustannukset vähenisivät, esimerkiksi Alankomaissa tehdyn selvityksen mukaan euron panostus tapaturmien ehkäisyyn tuo jopa kymmenen euron säästön sairaanhoitokuluihin.

Kansallisessa lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa ehdotetaan, että eri tapaturmasektorit, hallinnonalat, viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä luovat yhteistyössä järjestelmän valtakunnallisen ja paikallisen tason toiminnan koordinoimiseksi. Tapaturmat ovat saaneet liian vähän huomiota esimerkiksi terveydenhuollossa, vaikka niiden ehkäisyllä voitaisiin vähentää terveydenhuollon kuormitusta.

Myös olemassa olevia järjestelmiä pitäisi hyödyntää paremmin. Turvallisuusmyönteisten asenteiden oppiminen alkaa jo varhain ja aikuisten esimerkki ja rooli kasvattajana on korvaamaton. Kotien, eri vapaa-ajan ympäristöjen, neuvoloiden, päivähoidon sekä koulujen ja oppilaitosten, työpaikkojen ja puolustusvoimien mahdollisuudet turvallisuuskasvattajina pitäisi hyödyntää laajemmin. Lapset ja nuoret pitäisi ottaa mukaan kehittämään keinoja turvallisuuden lisäämiseksi.

Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma kokoaa ensimmäisen kerran laajasti yhteen tietoja Suomessa. Ohjelmaa ovat olleet tekemässä useat ministeriöt, tutkimuslaitokset ja järjestöt sekä Suomen Kuntaliitto ja Opetushallitus. Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö ovat suositelleet jäsenmailleen kansallisten ohjelmien tekemistä lasten elämän turvaamiseksi.

Lisätietoja ohjelmasta

Yksikön päällikkö, ohjausryhmän puheenjohtaja Anne Lounamaa, THL, puh. 020 610 8436
Tutkija Jaana Markkula, THL, puh. 040 713 2218
Tutkija Erkka Öörni, THL, puh. 040 713 2220
Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, STM, puh. (09) 1607 4028

Julkaisun tilaukset

Julkaisutiedot: Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Markkula J. & Öörni E. (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL Raportti 27/2009. Helsinki 2009.

Toimittajien ilmaiskappaleet voi tilata THL:stä osoitteesta: eija.oinio(at)thl.fi tai puhelimitse numerosta 020 610 7242

Maksulliset ohjelman tilaukset 
Kirjakauppa (THL)


Muualla verkossa

Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma     (THL, pdf, 1,5 Mt)

Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman julkistamisseminaari (THL)

 


Sivun alkuun