Hyppää sisältöön
Media

Lapsille sopiva Suomi -toimintaohjelma julkistetttiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2005 8.45
Tiedote -

Suomen lapsiasiain toimikunta katsoo, että Suomessa tarvitaan nykyistä pitkäjänteisempää lapsi- ja perhepolitiikkaa, joka ottaa huomioon sekä perheiden toimeentulon että palveluiden turvaamisen. Toimikunta on laatinut YK:n jäsenmailtaan edellyttämän toimintasuunnitelman ”Lapsille sopiva Suomi” vauhdittamaan lasten elinolojen ja oikeuksien toteuttamista. Toimikunta luovutti toimintasuunnitelman peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle torstaina. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut kansanedustaja Eva Biaudet.

Lapsille sopiva Suomi on sosiaali- ja terveysministeriön keväällä 2003 asettaman Suomen lapsiasiain toimikunnan laatima kansallinen toimintasuunnitelma, joka pohjaa YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnossa hyväksyttyyn loppuasiakirjaan. Se on valmisteltu YK:n lapsen oikeuksien komitean antamien kommenttien sekä toimikunnassa tärkeäksi koettujen huolenaiheiden pohjalta.

Toimikunta korostaa, että lasten hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille hallinnonaloille ja kaikille aikuisille. Ennen jokaista päätöksentekoa on arvioitava myös päätöksen vaikutus lasten elämään. Tällaista arviointia Suomessa ei ole aiemmin yleensä tehty. Esimerkiksi alkoholijuomien verotuksen alentaminen voidaan nähdä lasten kannalta vahingollisena päätöksenä.

Lapsiperheiden peruspalveluihin tarvitaan toimikunnan mielestä myös kasvatuskumppanuutta. Paikallisille vanhempainryhmille ja kahviloille ja muille matalan kynnyksen tukiverkostoille on suuri tarve. Vertaisryhmät ovat tärkeitä etenkin kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille ja paikkakunnalle juuri muuttaneille perheille. Varhainen tuki perheiden ongelmatilanteissa ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun tukitoimet pitäisi olla myös helposti saatavilla.

Työelämälle vastuuta perheiden hyvinvoinnista

Toimikunta haluaisi kasvattaa myös työnantajien yhteiskuntavastuuta. Lasten ja perhe-elämän tarpeiden tunnustaminen kuuluu hyvään henkilöstöpolitiikkaan, joka kohentaa myös julkista yrityskuvaa. Hallituksen ja työmarkkinaosapuolien pitäisi kannustaa isyys- ja muiden perhevapaiden käyttöä. Työaikojen joustomahdollisuudet ja lyhyen työajan vaihtoehdot olisi toimikunnan mielestä saatava laajasti käyttöön, jotta perheen yhteiselle arjellekin jää aikaa. Työttömyyttä ja lyhyitä määräaikaisia työsuhteita on vähennettävä tehokkaasti. Valtion ja kuntatyönantajien olisi tässä näytettävä esimerkkiä muille työnantajille.

Lapsen oikeuksien sopimuksesta on toimikunnan mielestä jaettu tietoa vähän ja epäyhtenäisesti, eikä sopimusta ole saatavilla vähemmistökielillä. Suomalaiset lapset eivät itsekään koe tuntevansa sopimusta riittävästi. Toimikunnan mielestä valtiovallan onkin tehostettava toimenpiteitään ja laadittava viestintästrategia, jotta sopimus tulee tutuksi sekä lapsille että aikuisille. Tietoa voidaan jakaa esimerkiksi neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Riitta Viitala Stakesista puh: (09) 39 67 2111 tai neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä (09) 160 74393 .

Lapsille sopiva Suomi –toimintaohjelma, pdf

Sivun alkuun