Hyppää sisältöön
Media

Lapsiasiavaltuutettu Aula palvelurakenneuudistuksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2005 9.54
Tiedote -

Kunta- ja palvelurakennehankkeessa tulisi toteuttaa lapsivaikutusten arviointi jo suunnitteluvaiheessa, sillä tulevaisuuden palveluratkaisuja on tarpeen arvioida myös lasten näkökulmasta. Arvioinnin voisi tehdä esimerkiksi asiantuntijaryhmä, joka selvittäisi uudistusvaihtoehtoja ja linjauksia lapsinäkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt kunta- ja palvelurakennehankkeen johtoryhmälle aloitteen, jossa hän ehdottaa uudistusvaihtoehtojen lapsivaikutusten arvioimista ennen kuin valtioneuvosto tekee asiassa päätöksensä. Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana on alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Suomessa jonkun uudistuksen lapsivaikutukset arvioitaisiin.

Palvelurakenneuudistuksessa tarvitaan myös lapsinäkökulmaa

Kunta- ja palvelurakennehankkeessa on arvioitu, että ikäluokkien pienenemisen myötä päivähoito- ja koulutusmenot vähenevät. Haasteena on suunnitella laadukkaat palvelut ja turvata niiden saatavuus eri puolilla maata asuville lapsille.

Aloitteessaan lapsiasiavaltuutettu perustelee arviointia seuraavasti:

- Kun lasten määrä vähenee, on tarpeen pohtia lasten palveluiden järjestämistä niin, että eri alueilla asuvia lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.
- Lasten näkökulmasta on tärkeää, että perus-ja esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjaston, nuorisotoimen, liikunnan, kulttuurin, päivähoidon, neuvolan, kouluterveydenhuollon ja terveyskeskuksen palvelut ovat lähellä kotia ja koulua.
- Kun järjestetään lasten tarvitsemia palveluita, hallinnonalojen väliset rajat tulee ylittää. Kun koulu-, sosiaali-, terveys-, nuorisotoimen, liikunnan sekä kulttuuripalveluiden välillä yhteistyö toimii sujuvasti, lapsen elämä helpottuu.
- Kansantalouden elinvoiman näkökulmasta lapsiväestön hyvinvoinnista on tarpeen huolehtia erityisen hyvin. Palveluita koskevat ratkaisut saattavat myös lisätä syntyvyyttä, jos yhteiskuntapoliittiset ratkaisut vahvistavat perheiden luottamusta tulevaisuuteen.

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamista esitti viime keväänä valmistunut YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnon edellyttämä Suomen kansallinen toimintasuunnitelma ”Lapsille sopiva Suomi”. Toimikunta esitti, että yhteiskunnallisen päätöksenteon lapsivaikutuksia arvioitaisiin jatkossa järjestelmällisesti. Sama näkökanta sisältyy myös Suomen vuonna 1990 ratifioimaan Lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Lisätietoja: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, puh. (09) 160 73985.

Sivun alkuun