Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lapsiasiavaltuutettu Aula lastensuojelulain uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.9.2005 10.00
Tiedote -

Varhaisen puuttumisen käytännöt ja laaja yhteistyö tulisi saada pysyväksi toimintatavaksi kuntien, valtion kuin järjestöjenkin työssä. Lisää voimavaroja tarvitaan ehkäisevään ja moniammatilliseen työhön. Tätä työtä tehdään neuvolassa, lastensuojelun perhetyössä, päiväkodeissa, kouluterveydenhuollossa, oppilashuollossa, nuorisotyön, poliisitoimen ja lasten harrastustoiminnan piirissä. Palveluiden kokoaminen perhekeskus-ajattelun mukaisesti edistää sujuvaa tiedonvaihtoa ammattilaisten kesken. Liian monessa perheessä voidaan liian pahoin. Ongelmat pitäisi havaita ajoissa, ennen kuin ne ehtivät kasvaa vaikeiksi vyyhdiksi, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoi puhuessaan Varhainen puuttuminen järjestöjen projektivaiheen päätösseminaarissa Helsingissä tiistaina 20. syyskuuta.

Lastensuojelulain kokonaisuudistus on parhaillaan työn alla sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Pidän tärkeänä, että lastensuojelulaki nähdään tulevaisuudessa lapsen hyvän elämän turvaamisen ja lapsimyönteisen politiikan edistämisen välineenä. Ehkäisevän lastensuojelutyön osuutta tulee selkiyttää. Laissa voitaisiin myös velvoittaa sekä valtiovalta että kunnat laatimaan eri hallinnonalojen rajat ylittävä lapsipoliittinen ohjelma.

Noin puolet kunnista on lapsipoliittisen ohjelman jo tehnytkin. Lastensuojelunkeskusliiton ja Kuntaliiton kanssa keväällä 2005 tekemä selvitys osoittaa, että ohjelmatyö on näissä kunnissa edistänyt selvästi tuntemusta lasten hyvinvointitilanteesta ja jämäköittänyt ongelmien ratkomista. Juuri varhaisen puuttumisen toimintatapojen tehostaminen sekä moniammatillinen näkökulma ovat kuntien lapsipoliittisen ohjelmatyön hyviä tuloksia.

Sivun alkuun