Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nu kan finansiering sökas inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
1.9.2016 14.56
Pressmeddelande 126/2016

Statsunderstöd inom ramen för regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster” kan nu sökas. Ansökningstiden går ut den 4 november 2016. Det har reserverats sammanlagt cirka 20 miljoner euro för utveckling och förnyelse av tjänsterna.

Statsunderstödet är en del av det stöd för förändring som spetsprojektet erbjuder landskapen. Statsunderstöd kan sökas för projekt som främjar utvecklingsprogrammets mål och som gäller en eller flera av följande utvecklingshelheter:

 1. Förändring av verksamhetskulturen
  • Utveckling av lågtröskeltjänster
  • En verksamhetsmodell med familjecentrum
 2. Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande
 3. Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå.

Avsikten är att det från varje landskap och från huvudstadsregionen ska komma in en ansökan om statsunderstöd från ett projektkonsortium (19 projekthelheter). Projektkonsortiet ska bestå av flera olika aktörer. Det kan bestå av kommuner eller samkommuner, organisationer, församlingar och företag. Utvecklingsarbetet ska överskrida förvaltningsområdesgränserna.

Även barn, unga och föräldrar ska inkluderas i utvecklingsarbetet. Om en projektplan innehåller mångsidighet och innovativitet i fråga om barns, ungas och föräldrars deltagande räknas det projektet till fördel.

Ansökningstiden för ansökan om finansiering är 1.9–4.11.2016. Besluten fattas i slutet av 2016, och försöken inleds i början av 2017.

Fullständiga anvisningar och uppgifter om ansökan finns i utlysningsdokumentet.

Som stöd för ansökan ordnas seminarier och webbkliniker

De sökande är välkomna till de evenemang för stöd och nätverkande som ordnas i Helsingfors. Det går också att se evenemangen på webben som direktsändning eller efteråt som videoupptagning.

 • 16.9.2016 kl. 9.00–12.00, tema: En verksamhetsmodell med familjecentrum samt Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns välbefinnande (Vetenskapernas hus)
 • 20.9.2016 kl. 9.00–12.00, tema: Förändring av verksamhetskulturen (Ständerhuset)
 • 21.9.2016 kl. 13.00–16.00, tema: Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå (Ständerhuset)

Tidpunkterna för webbklinikerna är

 • 26.9.2016 kl. 16.00–17.00
 • 3.10.2016 kl. 16.00–17.00 (särskilt frågor som gäller organisationer)
 • 10.10.2016 kl. 16.00–17.00

Närmare information publiceras under rubriken Aktuellt på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor om Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, tfn 0295 163 046
Maria Kaisa Aula, ordförande för styrgruppen, tfn 050 530 9697
Vi önskar att all e-post som gäller utvecklingsprogrammet sänds till adressen Lape.karkihanke(at)stm.fi.

Sivun alkuun