FI SV

Lape-muutosohjelma uudistaa lasten ja perheiden palveluja

LAPE-muutosohjelmassa oli vuosina 2016-2018 neljä eri kehittämiskokonaisuutta:

  • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Kehittämiskokonaisuuksiin sisältyvää uudistustyötä tehtiin kaikissa maakunnissa.

Maakunnissa tehtävän kehittämistyön lisäksi LAPE-ohjelmassa tehtiin kansallista kehittämistyötä, joka liittyi muun muassa vanhemmuuden tukeen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Jos haluat tutustua alueellisten hankkeiden kuvauksiin, katso kohta