FI SV

Näin lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistuvat

LAPE-muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta:

  • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Kehittämiskokonaisuuksiin sisältyvää uudistustyötä tehdään kaikissa maakunnissa. Vasemmasta valikosta pääset tutustumaan tarkemmin kehittämiskokonaisuuksien kuvauksiin ja tuloksiin.

Maakunnissa tehtävän kehittämistyön lisäksi LAPE-ohjelmassa tehdään kansallista kehittämistyötä, joka liittyy muun muassa vanhemmuuden tukeen ja toimintakulttuurin muutokseen.

Näiden ohella käynnissä on sähköisiä palveluja koskeva projekti.

Jos haluat tutustua alueellisten hankkeiden kuvauksiin, katso kohta Rahoitettavat hankkeet.

Toimeenpanon tuesta eri kehittämiskokonaisuuksille ja maakuntien muutostyölle vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Varhaiskasvatus- ja koulu lasten hyvinvoinnin tukena -kokonaisuus tehdään yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.