Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lapsen sijaishuolto järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2011 11.28
Tiedote -

Hallitus esittää, että perhehoidosta tulisi laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Lastensuojelulakiin tehtävän muutoksen mukaan lapsen sijaishuolto järjestettäisiin laitoshoitona vain, jos sitä ei voitaisi järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla muualla.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 20. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Samalla perhehoitajien ennakkovalmennus säädettäisiin pakolliseksi ja perhehoitajille turvattaisiin riittävä tuki sijoituksen aikana. Perhehoitajien vähimmäispalkkio nostettaisiin 650 euroon.

Kunta voisi järjestää sijaishoitoa myös toimeksiantosopimuksella

Kunta voisi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset.

Sijaishoitaja voisi tulla perhehoitajan kotiin hoitamaan perhehoitajan hoidossa olevia henkilöitä, jos perhehoitaja suostuisi siihen ja se olisi hoidettavien etujen mukaista.

Myös omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito voitaisiin järjestää samaan tapaan siihen soveltuvan henkilön kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen perusteella.

Lakimuutos antaisi kunnille uudenlaisen vaihtoehdon sijaishoidon järjestämiseen, mutta se ei velvoittaisi kuntaa järjestämään sijaishoitoa tietyllä tavalla.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, p. 09 160 73773Muualla palvelussamme

Sijaishuolto

Perhehoito

Omaishoito

Sivun alkuun