Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakipaketti parantaa terveydensuojelua

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.4.2006 10.36
Tiedote -

Hallitus haluaa edistää terveydensuojelua täsmentämällä eri kuntien ja läänien viranomaisten työnjakoa, vastuuta ja velvollisuuksia terveydensuojeluun ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen asema terveydensuojeluun liittyvissä valvontatehtävissä vahvistuu, koska eduskunta hyväksyi terveydensuojelulain, kemikaalilain ja tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muutokset.

Muutoksia tehdään terveydensuojelulakiin, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettuun lakiin ja kemikaalilakiin. Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista torstaina 20. huhtikuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lakimuutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta 2006.

Osa valvonnasta tulee maksulliseksi. Kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista, valvontaviranomaisen tekemistä säännöllisistä tarkastuksista ja näytteenotoista.

Lakiuudistusten lähtökohtana on se, että Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii valvontaohjelmat, joissa määritellään tarkastusten sisältö ja perusteet, joiden mukaan valvontakohteiden riskit arvioidaan ja kohteiden tarkastustiheys määritellään. Lääninhallitus ohjaa ja valvoo läänin alueella. Kunnat edistävät ja valvovat terveydensuojeluun liittyviä asioita alueellaan.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaan kunnat valvovat esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, uimahalleja, vesilaitoksia, hautausmaita ja vaarallisten kemikaalien maahantuonti- ja valmistuspaikkoja. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Se huolehtii yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa siitä, että kuntalaisten terveydensuojelu on kunnossa ja että kunnassa on varauduttu myös erityistilanteisiin. Esimerkiksi talousveden valvonta on osa terveydensuojelua.

Terveydensuojelulakiin lisätään säännös vesilaitosten, uimahallien ja kylpylöiden hoitajilta vaadittavasta näyttötodistuksesta, joka kertoo heidän ammattitaidostaan.

Tupakoinnin vähentäminen

Tupakoinnin vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä tehostetaan lakimuutoksin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman, jossa määritellään mm. tarkastuksen sisältö sekä perusteet, joiden mukaan valvontakohteiden riskit arvioidaan ja tarkastetaan.

Kemikaalien terveyshaitat

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle kuuluu myös kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen torjunnan valtakunnallinen ohjaus. Kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuminen ja ehkäisy kuuluvat Suomen ympäristökeskukselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii valtakunnallisen kemikaalilain valvontaohjelman, jossa määritellään mm. tarkastuksen sisältö ja perusteet arvioinnille, kuten valtakunnallisessa tupakkalain valvontaohjelmassa.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä, puh. (09) 160 73922.

Sivun alkuun