Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakimuutokset täsmentävät huostaan otetun lapsen oikeutta tavata läheisiään

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.6.2006 11.40
Tiedote -

Lastensuojelulain muutokset täsmentävät ja turvaavat lastensuojelulaitoksessa tai perhekodissa olevan huostaan otetun lapsen oikeutta tavata vanhempiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä. Lain täsmennykset koskevat myös lapsen oikeutta pitää muutoin yhteyttä läheisiinsä. Lapsi voi ottaa vastaan vieraita tai vierailla sijaishuoltopaikan ulkopuolella. Jos sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin läheisiin henkilöihin on tarpeen rajoittaa, siitä sovitaan huoltosuunnitelmassa, lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Yhteydenpitoa voidaan päätöksellä rajoittaa, jos siitä ei ole voitu sopia ja, jos rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä. Yhteydenpitoa voidaan myös rajoittaa lapsen toivomuksesta. Mm. nämä täsmennykset sisältyvät lastensuojelulain muutoksiin, jotka tulevat voimaan 1. marraskuuta 2006.

Hallitus esitti lastensuojelulain muutosten vahvistamista torstaina 15. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki torstaina 29. kesäkuuta.

Lastensuojelulaissa on myös lapsen ja työntekijöiden oikeusturvan lisäämiseksi täsmennykset siitä, millä edellytyksin lastensuojelulaitoksessa olevan huostaan otetun lapsen oikeuksia voidaan rajoittaa. Rajoitustoimenpiteiden tavoitteena on turvata lapselle perustuslaissa taattu oikeus välttämättömään huolenpitoon. Pääsääntöisesti laitoksen johtajalla on toimivalta panna rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen. Laitoksen johtaja voi myös antaa tämän toimivallan jollekin laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvalle työntekijälle.

Uusia rajoitustoimenpiteitä ovat mm. henkilönkatsastus ja erityinen huolenpito. Henkilökatsastus tarkoittaa lähinnä näytteen ottamista silloin, kun lapsen voidaan perustellusti epäillään käyttäneen päihteitä. Erityinen huolenpito on lastensuojelulaitoksessa järjestettyä moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa. Tällöin lapsen liikkumisvapautta voidaan tavanomaista enemmän rajoittaa esim. päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin päättää aina erityisestä huolenpidosta.

Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Maini Kosonen puh. (09) 160 73246.

Sivun alkuun