Hyppää sisältöön
Media

Lakimuutoksella tuetaan iäkkäiden mahdollisuutta asua kotona

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.32
Tiedote -

Hallitus esittää muutoksia lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). Tavoitteena on muuttaa iäkkäiden palvelujen rakennetta niin, että yhä useammat iäkkäät saavat erilaisia avohuollon palveluja ja yhä harvemmat ovat laitoshoidossa. Samalla hidastetaan kustannusten kasvua.

Rakennemuutosta tarvitaan, koska nykyinen järjestelmä ei vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Vanhuspalvelulain tavoitteet ovat lisäksi toteutuneet alueellisesti kovin epätasaisesti, jolloin eri kunnissa asuvien iäkkäiden ihmisten yhdenvertaisuus on joutunut uhatuksi.

Lakimuutoksen myötä iäkkäiden henkilöiden arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Kunnan olisi myös selvitettävä mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopalveluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa.

Iäkkään henkilön arvokkaan elämän kunnioittaminen säilyisi edelleen palvelujen lähtökohtana, vaikka laitoshoidon saannin edellytykset muuttuisivat. Iäkkäällä henkilöllä olisi jatkossakin oikeus saada ne lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, joita hän tarvitsee.

Laissa korostettaisiin entistä voimakkaammin avopalvelujenensisijaisuutta. Kunnilla on jo nykyisin käytettävissään monia erilaisia avopalveluja, joiden lisääminen ja monipuolistaminen mahdollistavat turvallisen kotona asumisen nykyistä useammalle iäkkäälle. Laitoshoidon sijaan ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa voidaan järjestää myös muilla tavoilla.

Lakimuutoksella tuetaan lain ja laatusuosituksen tavoitetta ympärivuorokautisen hoidon rakennemuutoksesta. Sen mukaan perinteistä laitoshoitoa vähennetään ja samanaikaisesti toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja palveluita, kuntoutusta sekä koti- ja omaishoitoa lisätään ja monimuotoistetaan. Lisäksi kehitetään asumisen ja palvelut yhdistäviä kodikkaita asumisvaihtoehtoja.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 13. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Muutos on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen p. 0295 163 549
lakimies Erkki Papunen, p. 0295 163 603Muualla palvelussamme

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

Rakennepoliittinen ohjelma: laitoshoidon vähentäminen

 

 Muualla verkossa

Laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittäminen vanhustenhuollossa (THL)

 

Sivun alkuun