Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lakiluonnos lausunnolle: Lääkekorvausjärjestelmässä ehdollinen korvattavuus jatkuisi määräaikaisena

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.8.2019 16.15
Uutinen

Uusien lääkehoitojen saamista nopeammin ja hallitummin niitä tarvitsevien käyttöön on parannettu ehdollisella korvattavuudella vuodesta 2017 alkaen. Tätä menettelyä ehdotetaan jatkettavaksi jonkin verran muutettuna vuoden 2025 loppuun saakka. Ehdotetusta lakimuutoksesta voi antaa nyt lausuntoja.

Uuden lääkehoidon kustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen ja hoidolliseen arvoon liittyy usein merkittävää epävarmuutta. Useissa Euroopan maissa on otettu käyttöön erilaisia taloudellisia riskinjakomalleja, joilla on mahdollistettu uusien lääkkeiden pääsy kansalliseen lääkekorvausjärjestelmään ja saatavuus lääkkeitä tarvitseville. Mallien tarkoituksena on jakaa uuden lääkkeen käyttöön otosta aiheutuvaa taloudellista riskiä yhteiskunnan ja lääketeollisuuden kesken.

Suomessa riskinjako on mahdollistettu ehdollisen korvattavuuden toimintamallilla. Lääkkeiden hintalautakunta on voinut hyväksyä erityisestä syystä korvattavuuden ja tukkuhinnan ehdollisena myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle. Hintalautakunta on tehnyt kaikkiaan 33 ehdollisen korvattavuuden päätöstä yhteensä 25 valmisteesta 31.7.2019 mennessä.

Vuosina 2017-2019 voimassaolevasta toimintamallista on saatu vasta rajallisesti kokemusta. Siksi ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn voimassaoloa esitetään väliaikaisesti jatkettavaksi muutettuna 1.1.2020-31.12.2025.

Lakiin tehtäisiin muutamia sisällöllisiä tarkennuksia saatujen kokemusten perusteella. Tarkennukset koskevat ehdollisesti korvattavan lääkkeen käyttämistä vertailuvalmisteena hintavertailussa sekä tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointia. Ehdolliselle korvattavuudelle säädetystä viiden vuoden pituisesta enimmäisvoimassaoloajasta luovuttaisiin.

Lisäksi selkeytettäisiin säännöksiä korvattavasta lääkkeestä ja yrittäjän oikeudesta työterveyshuollon korvaukseen, jotta ne vastaisivat vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Lääkkeen korvaaminen edellyttäisi, että lääkevalmisteesta vakuutetulta peritty hinta on enintään hintalautakunnan vahvistaman tukkuhinnan perusteella laskettu hinta. Vahvistettua tukkuhintaa korkeammalla hinnalla myytäviä valmisteita ei korvattaisi. Säännös koskisi kaikkia niitä valmisteita, joille lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut kohtuullisen tukkuhinnan.

Luonnos sairausvakuutuslain muuttamisesta on lausunnolla 6.9.2019 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Lisätietoja

johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085

Sivun alkuun