Hyppää sisältöön
Media

Läkemedelsinköp kan inte utgöra en del av bonussystemet hos en centralaffär ino

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 19.10.2010 7.05
Pressmeddelande -

Rabatt får inte beviljas på läkemedelsinköp på grund av att kunden är stamkund hos en centralaffär inom handeln, och inte heller får läkemedelsinköp ge bonuspoäng inom systemen i fråga. Centralaffärerna inom handeln sköter inte läkemedelsförsörjning i Finland.  Den bonus som de ger sina stamkunder på läkemedelsinköp är i strid med grundprinciperna för läkemedelslagstiftningen, vilka är i synnerhet att säkerställa läkemedelssäkerhet, lika priser på läkemedel och att förebygga onödig användning av läkemedel.

Det är också problematiskt med tanke på lagstiftningen om kundens integritetsskydd att tillställa centralaffärerna inom handeln uppgifter om kundens läkemedelsinköp.

Bonussystemen inom handeln och apotekens bonussystem fungerar på olika sätt. Man kan få rabatt endast på andra produkter än läkemedel eller vid sidan av dessa även på egenvårdsläkemedel. Till rabattprocent berättigar antingen antalet besök på apoteket eller inköpssummorna. I senare fallet inkluderar inköpssumman ofta också köpet av receptläkemedel.

Med tanke på principerna enligt läkemedelslagen har centralaffärerna inom handeln inte grundade skäl att koncentrera kunders läkemedelsinköp. Bakom apotekens egna stamkundssystem finns synpunkter som har att göra med läkemedelssäkerhet, och beviljandet av stamkundsrabatt baserar sig på ett avtal mellan kunden och apoteket. Dettamöjliggör apotekens egna stamkundssystem.

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag gett utlåtande om förhållandet mellan stamkundssystemen för centralaffärer inom handeln och stamkundsrabatter som beviljas på läkemedelspriser. För utlåtandet hade ministeriet begärt yttrande om frågan av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), Folkpensionsanstalten och Finlands Apotekareförbund.  I utlåtandet har också beaktats justitiekanslerns åsikt om apotekens egna stamkundssystem.

Ytterligare uppgifter

Jurist Kirsi Ruuhonen, tfn 09 160 74131


Bilagor

SHM:s utlåtande: Förhållandet mellan bonussystem hos en centralaffär inom handeln och stamkundsrabatt som beviljas på läkemeldelspris (pdf, 221 kB) (på finska)


Sivun alkuun