Hyppää sisältöön
Media

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön tarvitaan kansallinen vastuuyksikkö

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2007 8.01
Tiedote 46/2007

Väkivallan vähentämistyön osaamisen ja kehittämisen koordinointia selvittänyt työryhmä esittää, että maahamme perustetaan kansallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön vastuuyksikkö. Yksikkö ottaisi päävastuun lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöstä. Tällä hetkellä monet tahot tekevät väkivallan vastaista työtä mutta kokonaisvastuuta ei ole kenelläkään. Asiantuntijatyöryhmä selvitti eri virastojen ja laitosten roolia väkivallan vähentämistyössä ja teki selvityksen pohjalta esityksen työn uudelleen järjestämiseksi. Työryhmä luovutti esityksensä peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle keskiviikkona 31. tammikuuta.

Työryhmä ehdottaa lähisuhde- ja perheväkivallan vastuuyksikköä sijoitettavaksi joko Stakesin tai Kansanterveyslaitoksen yhteyteen. Yksikön päätavoitteena olisi ohjata väkivallan ehkäisytyötä, vahvistaa asiantuntemusta ja lisätä tietoa asiasta. Yksikön tehtäviä olisivat kehittämis- ja tutkimustoiminta, koulutus ja asiantuntija-apu, yhteistyön koordinointi ja kansainväliset yhteydet sekä viestintä ja julkaisutoiminta. Työryhmä painottaa, että väkivallan ehkäisytyölle on varattava riittävät voimavarat. Lähisuhde- ja perheväkivallan vähentäminen 10 prosentilla toisi arvion mukaan noin 9 miljoonan euron säästöt.

Alueellisen ja paikallisen työn tueksi pysyvät rakenteet

Alueellista ja paikallista työtä voidaan parhaiten tukea luomalla hajanaisen järjestelmän ja määräaikaisten hankkeiden tilalle pysyvät väkivallan ehkäisytyön rakenteet ja yhteistyö. Työryhmä ehdottaa, että lääninhallituksen tehtävää vakiinnutetaan alueellisen työn ohjaajana. Lisäksi olisi perustettava asiakaspalveluyksikköinä toimivia seudullisia lähisuhde- ja perheväkivallan kehittämisyksiköitä. Myös poikkihallinnollista yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen ja poliisi-, pelastus- ja sivistystoimen kesken olisi lisättävä.

Työväkivallan ehkäisyä vahvistettava


Työryhmän ehdotukset keskittyvät pääasiassa lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että Työterveyslaitoksen tehtävää työväkivaltaa koskevan tutkimuksen, osaamisen, koulutuksen ja tiedotuksen koordinoinnissa vahvistetaan.
Työryhmän raportti Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön koordinointi ja osaamisen keskittäminen (STM, selvityksiä 2006:82) löytyy osoitteesta www.stm.fi > Julkaisut.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, STM, (09) 160 73760
Ylitarkastaja Helena Ewalds, STM, (09) 160 73775, 050 466 2854

Sivun alkuun