Hyppää sisältöön
Media

Låginkomsttagares utkomst tryggas på många olika sätt

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.2.2010 12.00
Pressmeddelande -

Regeringen svarade onsdagen den 24 februari på oppositionens interpellation om att trygga låginkomsttagares utkomst. Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä gav regeringens interpellationssvar.

I svaret betonades en förstärkning av grundtryggheten vilket är den centrala målsättningen i statsminister Vanhanens II regeringsprogram.

"Vardagen och utkomsten för de människor som har det sämst har stötts på många sätt under regeringsperioden. Regeringen har beslutat om korrigeringar av socialskyddsförmåner för 730 miljoner euro", sade minister Hyssälä.

Centrala tyngdpunktsområden har i synnerhet varit folkpensioner, minimidagpenningar, familjeförmåner och utkomstskyddsförmåner. Trots den ekonomiska recessionen har det gjorts flera förbättringar i utkomstskyddet. I interpellationssvaret hänvisade ministern också till den avsevärda skillnaden i penningsumman som har använts till förbättringsåtgärder för den sociala tryggheten under denna regeringsperiod jämfört med den förra.

"Tack vare det ingående arbetet som den av regeringen tillsatta Sata-kommittén har gjort har grundskyddssystemet blivit en betydande del av den sociala tryggheten. Kommitténs arbete befäste den riktning som linjerades i början av regeringsperioden", sade minister Hyssälä.

I svaret betonades bland annat regeringens beslut om att införa garantipension samt att binda flera grundskyddsförmåner, såsom barnbidraget och hemvårdstödet, till ett index från och med mars nästa år.

I interpellationssvaret påminde ministern också om regeringens linjedragning gällande skattepolitiken, som i sin tur stödjer näringspolitikens målsättning om att öka sysselsättningen och produktiviteten. Den ökade arbetslösheten som har orsakats av den ekonomiska recessionen har lindrats med hjälp av stimulansåtgärder.

"Regeringens centrala målsättning är att aktivera människorna att arbeta. Den rådande finanskrisen har visat hur viktig sysselsättningen är för att trygga befolkningens utkomst och välfärd."

Att finna alternativ för att förlänga arbetskarriären är också ansvarfull politik varmed man försöker rädda välfärdsstaten.

"Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna utvärderar nästa månad hur effektfulla de förslag som Ahtela-gruppen presenterade är."

För mer information

specialmedarbetare Annika Saarikko, tfn (09) 160 73754
statssekreterare Eeva Kuuskoski, tfn (09) 160 7409Bilagor

Interpellationssvaret (pdf, 26 kB)

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun