Hyppää sisältöön
Media

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras inte under den här reger

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.10.2014 8.05
Pressmeddelande -

Förslaget till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare överlämnas inte under den här regeringsperioden. De tidigare sparåtgärderna inom avbytarservicen har varit effektivare än man hade tänkt sig. De är fortsättningsvis så effektiva att det anslag som reserverats i budgeten räcker till utan nya aktiva sparåtgärder.

Den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt fortsätter dock att utveckla systemet kring avbytarservicen för lantbruksförtagare och pälsdjursuppfödare. Dessutom utvidgas arbetsgruppens uppgifter och dess utsatta arbetstid förlängs. I arbetsgruppen bereds lagar som berör avbytarservice så att de motsvarar EU:s nya regleringar av statsstödet för jordbruk.

Alla medlemsstater bör anpassa sig sina nuvarande statsstödssystem till kommissionens riktlinjer. Kravet gäller även Finlands avbytarsystem.

I Finland hinner man inte ändra avbytarsystemen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare så att de är förenliga med de nya riktlinjerna under den här regeringsperioden. Syftet var att man skulle ha gjort ändringar i lagarna om avbytarservice under hösten 2014 så att anpassningen skulle ha kommit igång. De mest betydande ändringarna, till exempel de maximala tiderna för avbytarservice, skulle ändå inte ha hunnit med i propositionerna.

Finland har nu för avsikt att diskutera planen för hur man ska framskrida med kommissionen. Målet är att förnya lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare i sin helhet och att överlämna en proposition till riksdagen i början av nästa regeringsperiod. Propositionen inbegriper även de ändringar som ska göras i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Regeringens proposition gällande lagen om vikariehjälp för renskötare ska ännu under hösten överlämnas till riksdagen. Propositionen är förenlig med EU:s regleringar av statsstödet. I statens budgetförslag har reserverats ett anslag på 300 000 euro för verkställandet av lagen.

Ytterligare information

regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn 0295 163 401På vår webbplats

Avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare reformeras utgående från inhemska behov (SHM:s och JSM:s meddelande 22.8.2014)

Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmä (Arbetsgruppen för utveckling av avbytarsystem inom jordbruk) (på finska)

Sivun alkuun