Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Laboratorioiden korvausperusteita selvittänyt työryhmä luovuttaa raporttinsa

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.6.2006 5.11
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 22.3.2006 työryhmän selvittämään syitä terveydenhuollossa yleisimmin käytettyjen laboratoriotutkimusten hintaeroihin julkisen sektorin sisällä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Työryhmän tehtävänä oli lisäksi tehdä ehdotus kliinisten laboratoriokustannusten ja Kansaneläkelaitoksen korvaustaksojen säännöllisen vertailujärjestelmän kehittämiseksi.

Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja käytti työssään mm. Kuntaliiton julkaisemaa sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden laboratorioiden hintavertailua, Kansaneläkelaitoksen tiedostoja ja teetti joitakin laskelmia olemassa olevien tiedostojen lisäksi.

Työryhmä ehdottaa kliinisten laboratorioiden laboratoriokustannusten ja Kansaneläkelaitoksen korvaustaksojen säännöllisen vertailun kehittämistä siten, että nimikekohtaisia taksoja verrataan vuosittain julkisen sektorin laboratorioiden hintoihin, asiakkaalta yksityissektorilla perittyihin hintoihin sekä asiakkaalta kunnallisella sektorilla perittyihin laboratoriotutkimusten hintoihin. Vertailun toteuttajaksi työryhmä ehdotta Kuluttajavirastoa, kun taksoja verrataan asiakkaalta yksityissektorilla tai kunnallisella sektorilla perittyihin laboratoriokustannusten hintoihin ja Kuntaliittoa, kun taksoja verrataan julkisen sektorin laboratorioiden hintoihin.

Tutkimusten hintaerot sairaanhoitopiirien välillä ovat suuria. Saman tutkimuksen kalleimmanja halvimman hinnan ero oli yleensä yli kaksinkertainen. Vaikka vertailuun on suhtauduttava varauksin, hintaerot ovat niin suuria, että todellisia merkittäviä eroja on hinnoissa ja niiden taustalla olevissa kustannuksissa. Pienimpien alueellisten laboratorioiden hinnat näyttäisivät olevan sairaalalaboratorioiden keskihintojen yläpuolella, mikä tukee sitä käsitystä, että koon suurentaminen pienentää tuotantokustannuksia.

Tutkimusten hintaerot yksityisten lääkäriasemien laboratorioiden välillä ovat suurempia kuin Kuntaliiton raportissa sairaalalaboratorioiden välillä todetut hintaerot. Saman tutkimuksen kalleimman ja halvimman hinnan ero yksityisten lääkäriasemien laboratorioissa on keskimäärin yli kolminkertainen ja suurimmillaan jopa kuusinkertainen. Yksityisten laboratorioiden perimät hinnat olivat keskimäärin yli kaksinkertaisia julkisten laboratorioiden itse maksavilta potilailta perittäviin hintoihin verrattuna ja yli nelinkertaisia julkisten laboratorioiden kunta-asiakkaalta perimiin muun kuin päivystysajan hintoihin verrattuna.

Työryhmän raportin saa tarvittaessa sähköisessä muodossa projektisihteeri Kia Paasivirralta osoitteesta [email protected]

Lisätietoja työryhmän jäseniltä:

Lääkintöneuvos Jouko Isolauri p. 050 516 0624, STM
Hallitusneuvos Anja Kairisalo p. 050 3633 6186, STM
Johtava lääkäri Pekka Koivisto p. 040 589 2202, Kela
Erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen p. 050 584 6003, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Ari Miettinen p. 050 587 6855, Laboratoriokeskus, TaYS

Sivun alkuun