Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkepolitiikassa painotetaan lääkehuollon vaikuttavuutta ja turvallisuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2011 7.00
Tiedote -

Terveysalan viranomaiset ja lääkealan toimijat ovat linjanneet yhteiset tavoitteet lääkepolitiikalle vuoteen 2020. Linjaukset on kiteytetty viiteen päätavoitteeseen, joissa keskitytään mm. lääkehuollon vaikuttavuuteen, kustannuksiin, turvallisuuteen ja tutkimukseen. Keskeinen tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville.

Ensimmäisen linjauksen mukaan lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Lääkehuolto ei ole irrallinen, vaan kiinteä osa potilaan hoitopolkua. Lääkehuoltoa ja samalla koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on kehitettävä asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Toiseksi lääkehuollon on oltava laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Kansalaisille on turvattava hyvä lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelujärjestelmä.

Kolmannen linjauksen mukaan rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät väestön hyvinvointia, parantavat kansanterveyttä ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia. Lääkkeen käyttäjää on tuettava hoidon tavoitteiden saavuttamisessa ja kannustettava ottamaan vastuuta omasta hoidostaan. Ammattilaisten antamalla lääkeneuvonnalla parannetaan lääkehoidon onnistumista.

Neljännen linjauksen mukaan onnistunut lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä, ja sen vuoksi lääkeinnovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä on edistettävä.

Linjauksissa otetaan huomioon myös eläinlääkintähuolto, jonka tavoitteena on turvata kansanterveyttä ja edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Eläinten hyvinvointi vaikuttaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatuun, eläintuotannon taloudellisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Eläinlääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö varmistaa kuluttajien turvallisuuden.

Ministerit painottivat lääketiedon lukutaitoa ja moniammatillista yhteistyötä

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula piti tärkeänä sitä, että Lääkepolitiikka 2020 -linjauksissa painotetaan lääkitysturvallisuutta. Luotettava ja näyttöön perustuva lääkeinformaatio on lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusta.

"Linjausten mukaan kansalaisten tietoisuutta lääkeväärennöksistä ja internetin kautta tilattavien lääkkeiden riskeistä on lisättävä. Tänään tulee voimaan lääkelain muutos, joka antaa apteekeille mahdollisuuden myydä lääkkeitä laillisesti verkon välityksellä. Kansalaisille on yhä tehokkaammin tiedotettava, miten ja mistä verkosta voi ostaa lääkkeitä laillisesti. Samoin on opetettava kriittistä lukutaitoa, joka antaa potilaille enemmän työkaluja arviointiin ja päätösten tekemiseen", ministeri Rehula totesi.

Peruspalveluministeri Paula Risikko korosti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä lääkehoitojen toteuttamisessa ja seurannassa.

"Linjaukset vahvistavat moniammatillista toimintaa potilaan lääkehoidon toteuttamisessa ja neuvonnassa sekä avo- että laitoshoidossa. Lääkkeet ovat kiinteä osa potilaan hoitoa", sanoi ministeri Risikko.

Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisesti lääkeryhmässä lääkefoorumissa

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa lääkepoliittisten tavoitteiden saavuttamista ministeriön ja sen alaisten virastojen tulossopimusten avulla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin kaikkien lääkealan toimijoiden yhteistyötä.

Linjausten mukaisten käytännön toimenpiteiden ja mittareiden kehittäminen on jo aloitettu yhteistyössä lääkepolitiikkatyöhön osallistuneiden organisaatioiden kanssa. Tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan säännöllisin väliajoin kahdessa seurantaryhmässä; kerran vuodessa kokoontuvassa viranomaisten muodostamassa lääkeryhmässä sekä joka toinen vuosi kokoontuvassa lääkefoorumissa, jonka muodostavat lääkealan sidosryhmät.

Linjauksia oli valmistelemassa yli 30 organisaatiota, jotka edustivat lääkkeen elinkaaren kaikkia vaiheita lääketutkimuksesta potilaisiin. Lääkepolitiikkaa valmisteltiin vuoden 2010 aikana.

Lääkepolitiikka 2020 on osa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaa, joka julkistettiin viime viikolla.

Lisätietoja

Kansliapäällikkö Kari Välimäki, p. 09 160 73763
Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313
Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p. 09 160 74146

 Muualla palvelussamme

Lääkepolitiikka 2020. Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä (Julkaisuja 2011:2) 

Sivun alkuun