Hyppää sisältöön
Media

Lääkekorvaustyöryhmä etsimään säästöjä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2011 9.49
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut lääkekorvaustyöryhmän, jonka kiireellisimpänä tehtävänä on löytää tapa toteuttaa hallitusohjelmassa sovitut lääkekorvaussäästöt. Hallitusohjelman mukaan lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoja vähennetään siten, että valtion varoja säästyy vuositasolla 113 miljoonaa euroa.

Työryhmän tehtävänä on myös uudistaa lääkekorvausjärjestelmää siten, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Samalla on varmistettava, ettei kustannuksista tule pienituloisille estettä tarpeellisten lääkkeiden hankkimiselle.

Työryhmä tekee ehdotuksensa siitä, miten lääkekorvausjärjestelmää kehitetään pitkällä aikavälillä siten, että lääkehoito on jatkossakin tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja kaikkien potilaiden saatavilla. Myös lääkehoidon rahoituksen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla.

"Lääkkeillä on yhä merkittävämpi rooli monen sairauden hoidossa. Lääkekorvauksilla varmistetaan, että hinta ei estä ketään hankkimasta tarvittavaa lääkettä. Työryhmällä on tärkeä tehtävä sovittaa yhteen lääkehoidon terveyspoliittiset tavoitteet ja lääkekorvausten kestävä rahoitus", toteaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Laajapohjaisessa työryhmässä on keskeisten virastojen ja laitosten lisäksi lääketeollisuuden, apteekkialan ja potilasjärjestöjen edustus. Työryhmää johtaa sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila. Lääkekorvausjärjestelmän rahoitusta koskevat ehdotuksensa työryhmä tekee yhteistyössä keskeisten palkansaajajärjestöjen kanssa.

Työryhmän toimikausi on 1.11.2011-31.12.2012, mutta lääkekorvausmenojen vähentämisestä työryhmän on tehtävä ehdotuksensa jo tämän vuoden loppuun mennessä.

Mikä on lääkekorvausjärjestelmä?

Sairausvakuutuksesta maksetaan osa potilaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena. Loppuosan eli omavastuuosuuden potilas maksaa itse. Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen katto, joka on noin 675 euroa vuonna 2011.

Vuonna 2010 lääkekorvausjärjestelmän menot olivat 1 225 miljoonaa euroa. Puolet lääkekorvauksista rahoitetaan työntekijöiltä, yrittäjiltä ja eläkeläisiltä perittävällä sairaanhoitomaksulla, toisen puolen maksaa valtio. Viime vuosina lääkekorvausmenojen kasvua on pyritty hillitsemään, ja erityisesti vuonna 2009 käyttöönotettu viitehintajärjestelmä on tuonut merkittäviä säästöjä.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, p. 09 160 73864, 050 5271011, [email protected]
johtaja Anja Kairisalo, p. 09 160 74411, 050 3636186, [email protected]



Muualla palvelussamme

Lääkekorvaustyöryhmä
Lääkekorvausta sairausvakuutuksesta

Sivun alkuun