Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien sote-rahoituslaskelmat valmistelussa

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2014 12.16
Tiedote -

Sote-uudistus muuttaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Osalla kunnista kustannukset laskevat ja osalla kasvavat. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan alustavia laskelmia sote-lakiesityksen vaikutuksista kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Laskelmat tehdään yhdessä Kuntaliiton, THL:n ja valtiovarainministeriön kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut. Se on lähtökohtana myös palvelujen rahoituksessa. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan yhdenvertaisesti asukaslukuun perustuvalla maksulla, jota painotetaan tarvetekijöillä, kuten ikärakenteella ja sairastavuudella. Järjestämislakiesityksen mukaan sote-alueella voidaan päättää, että myös muita valtionosuustekijöitä otetaan huomioon. Olennaista on se, että esityksen mukaan kunta ei jatkossa enää ole palvelujen järjestäjä vaan järjestämisvastuu siirtyy sote-alueelle.

Valtionosuusuudistus otettava huomioon laskelmissa

Sosiaali- ja terveysministeriön laskentatyö on vasta alkanut. Tarvitaan kymmeniä koelaskelmia ja arviointia niiden vaikutuksista. Tässä vaiheessa on kuitenkin nähtävissä, että osalla kunnista muutokset voivat olla tuntuvia. Muutosten suuruuteen vaikuttaa samaan aikaan tapahtuva valtionosuusuudistus. Lisäksi vaikuttaa se, mitkä lakiluonnoksen 33. pykälän rahoitusperusteet sote-alue ottaa käyttöön, eli kuinka paljon valtionosuustekijöiden olosuhdeperusteita otetaan huomioon, ja miten niitä painotetaan. Kuntakohtaisiin tuloksiin voi vaikuttaa myös sote-menojen ja valtionosuuksien vaihtelu eri vuosina. Näitä kuntakohtaisia muutoksia voidaan lieventää käyttämällä siirtymäaikaa.

Eri toimijoiden julkisuudessa esittämät koelaskelmat eivät ole vielä riittävän tarkkoja. Kuntien nykyisiä ja tulevia sote-menoja ei voi verrata ottamatta huomioon uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutusta. Laskelmia kuntakohtaisista vaikutuksista voidaan tarkentaa, kun käytössä ovat kuntien vuoden 2015 talousarviot. Tuolloin uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutukset näkyvät aiempaa tarkemmin. Täysimääräisesti vaikutukset näkyvät kunnissa vasta vuoden 2019 lopulla.

Kuntien nykyisten sote-kustannusten eroihin vaikuttavat toiminnan tehokkuus sekä erot palvelujen laajuudessa, laadussa ja saatavuudessa. Lisäksi väestön ikääntyminen ja muuttoliike kärjistävät kuntakohtaista vaihtelua ja vaikuttavat mahdollisuuksiin rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sote-järjestämislakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Lakiluonnoksen rahoituspykälä voi vielä tarkentua lausuntojen perusteella. Silloin tarvitaan uusia laskelmia kuntakohtaisten vaikutusten selvittämiseksi. Marraskuussa hallituksen lakiesityksen perusteluissa aiotaan käyttää silloin käytettävissä olevia koelaskelmia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta pohditaan parhaillaan myös monikanavaisen rahoituksen purkamisvaihtoehtoja selvittävässä STM:n työryhmässä. Työ valmistuu helmikuussa 2015. Lisäksi hallitus päätti elokuun 2014 budjettiriihessä, että sote-alueille kehitetään budjetin kehysmenettely osana julkisen talouden suunnitelmaa. Tätä valmistellaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338
apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 0295 163 322Muualla palvelussamme

Sote-uudistus

Monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehtoja selvittävä työryhmä

Muualla verkossa

Kuntien sote-menoissa merkittävä eroja (THL) 

Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisesta 28.8.2014 

Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen 17.4.2014 

Sivun alkuun