Hyppää sisältöön
Media

Kuntien kuuluttava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2009 11.31
Tiedote -

Kunnan, joka ei kykene suoriutumaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, on vastedes kuuluttava yhteistoiminta-alueeseen. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla järjestetään ympäristöterveydenhuollon palvelut. Yhteistoiminta-alueella tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 11. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Lain mukaan valtioneuvosto päättää kuntaa, asianomaista lääninhallitusta ja yhteistoiminta-aluetta kuultuaan kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen, ellei päätöstä ole tehty vuoden 2009 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee tarvittavat päätökset kuntien kuulumisesta yhteistoiminta-alueisiin viimeistään 30.6.2011.

Valtioneuvosto voi päättää kunnan yhteistoiminta-alueeseen kuulumisen lisäksi kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa siihen asti, kunnes asianomaiset kunnat sopivat toisin.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013.

Lisäksi elintarvikelaissa ei säädetä enää elintarvikevalvonnan yhteistoiminnasta, vaan sen sijaan sovelletaan nyt ehdotettua lakia.

Lait tulevat voimaan 15. päivänä kesäkuuta 2009.

Esitys tehostaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan järjestämistä. Uudistuksella pyritään viranhaltijoiden erikoistumiseen ja valvontaa koskevan johtamisen selkeyttämiseen. Valvonnan toimeenpanoa järkeistetään siten, että nykyisilläkin valvontaresursseilla voidaan varmistaa tehokas ympäristöterveydenhuollon toimeenpano. Uudistuksella voidaan hillitä valvonnan kustannusten kasvua.

Kunnat ovat vapaaehtoisesti muodostaneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ja niitä on tällä hetkellä 135. Näistä noin 30 yhteistoiminta-aluetta täyttää 10 henkilötyövuoden vähimmäisvaatimuksen. Uudistuksen myötä muodostettaisiin noin 20-30 yhteistoiminta-aluetta, joista arviolta puolessa tarvittaisiin valtioneuvoston päätösvallan käyttöä. Uudistus koskee noin 200-300 kunnallista viranhaltijaa tai työntekijää.

Laki liittyy ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoon. Periaatepäätöksen tavoitteena on koota valvonta suurempiin seudullisiin yksiköihin. Suuremmat yksiköt mahdollistavat paremmin resurssien kokoamisen ja valvontahenkilöstön erikoistumisen.

Lisätietoja

hallitussihteeri Helena Korpinen, puh. (09) 160 73860
johtaja Jari Keinänen, puh. (09) 160 74127, 050 354 7138

Sivun alkuun