Hyppää sisältöön
Media

Kuntia kannustetaan yhteistyöhön päivähoitopalvelujen järjestämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2011 10.55
Tiedote -

Lasten päivähoidosta annettuun lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös muille kuin kunnan omille asukkaille. Tavoitteena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja kuntien välistä yhteistyötä lapsen edun määrittelemissä rajoissa.

Uudistuksella ei laajenneta kunnan järjestämisvelvollisuutta. Subjektiivinen oikeus saada päivähoitopaikka koskee edelleen vain kuntien omia asukkaita ja esimerkiksi niitä henkilöitä, jotka oleskelevat kunnassa opiskelun, työn tai vastaavien syiden vuoksi.

Kun kunta järjestää päivähoitoa toisen kunnan asukkaalle, kuntien on sovittava keskenään korvauksen perimisestä lapsen asuinkunnalta. Jos esiopetuksessa oleva lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään päivähoitoon, edellytyksenä on, että huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä.

Hallitus esitti keskiviikkona 6. huhtikuuta asiaa koskevien lakien vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 8. huhtikuuta 2011.

Laki tulevat voimaan 1. elokuuta 2011.

Lisätietoja Hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, p. 09 160 73217, [email protected]

Sivun alkuun