Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntakalleusluokitus poistetaan kansaneläkkeestä ja toimeentuloturvan lainsää...

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2006 11.09
Tiedote -

Kuntakalleusluokitus ehdotetaan poistettavaksi kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Näihin etuuksiin kuuluvat mm. eräiden pitkäaikaistyöttömien eläketuki, sotilasvammaetuudet, sotilasavustus, toimeentulotuki ja maatalousyrittäjien luopumistuki. Jatkossa henkilön asuinkunta ei vaikuttaisi etuuksien määrään.

Hallitus esittää annettavaksi seuraavat uudet lait: kansaneläkelaki, laki kansaneläkelain voimaanpanosta, laki vammaisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta. Lisäksi tarkistetaan muiden etuuslakien viittaussäännöksiä. Esitys on osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008.

Kansaneläkelaki

Uudessa kansaneläkelaissa ajanmukaistetaan ja selkeytetään säännöksiä, jotka koskevat kansaneläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja lapsikorotuksia.

Jatkossa ulkomaan kansalaisten tarvitsisi asua Suomessa kolme vuotta saadakseen kansaneläkettä. Nykyisin ulkomaalaisilta edellytetään viiden vuoden asumista Suomessa.

Kun tarkistetaan kansaneläkettä tai perhe-eläkettä, vuoden 2008 alusta tai sen jälkeen alkava työeläke otettaisiin huomioon tarkistusajankohdan työindeksitason mukaisena. Sotilasvammalain mukaista elinkoron ikä- ja omaiskorotusta ei otettaisi tulona huomioon kansaneläkettä laskettaessa.

Leskeneläkkeen alkueläke maksettaisiin kaikille vakiomääräisenä. Lesken jatkoeläkkeen määrään ei enää vaikuttaisi omaisuus tai metsän laskennallinen tuotto. Osatyökyvyttömälle eläkkeensaajalle voitaisiin maksaa lapsikorotusta. Pienimmän maksettavan eläkkeen määrää alennetaan.

Laki vammaisetuuksista

Vammaisetuudet, joita ovat lasten hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki, ehdotetaan koottavaksi omaan erilliseen lakiin. Vammaisetuuksien nimet muuttuisivat, mutta etuuksien määrät säilyisivät ennallaan.

Vammaistukea voitaisiin maksaa yli 65-vuotiaalle, joka ei ole eläkkeellä. Myönnettäessä vammaistukea tai hoitotukea tuki sovitettaisiin yhteen saman sairauden tai vamman muun korvauksen kanssa. Eläkettä saavan hoitotukea ei suhteutettaisi henkilön Suomessa asumaan aikaan eikä sitä maksettaisi ulkomaille.

Kaikki vammaisetuudet rahoitettaisiin valtion varoista.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voitaisiin jatkossa myöntää myös perhe-eläkettä saavalle. Omaisuudesta laskettava tulo otettaisiin huomioon sellaisten varallisuuserien arvojen perusteella, jotka ovat julkisesti käytettävissä.

Muut muutokset

Sotilasavustuksen ja maahanmuuttajan erityistuen määrään ei enää vaikuttaisi etuuden saajan tai hänen perheenjäsenensä omaisuus.

Uudistusten vaikutukset

Kalleusluokituksen poistaminen lisäisi noin 483 000 toisen kalleusluokan kunnassa asuvan kansaneläkettä. Täysimääräinen kansaneläke nousisi noin 20 euroa kuukaudessa. Myös mm. toimeentulotuen määrä nousee, puolet toimeentulotukea saavista ruokakunnista asuu toisen kalleusluokan kunnissa.

Kuntien kalleusluokitusjärjestelmästä luopuminen lisäisi valtion etuus- ja toimeentulotukimenoja noin 134 milj. euroa ja kuntien toimeentulotukimenoja noin 11 milj. euroa. Uudistus lisäisi kuntien verotuloja noin 32 milj. euroa ja valtion verotuloja noin 1 milj. euroa vuonna 2008. Kaikki ehdotukset yhteensä lisäisivät valtion menoja noin 143 milj. euroa vuonna 2008.

Hallitus päätti asiaa koskevien 20 lakiehdotuksen sisällöstä keskiviikkona 28. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle torstaina.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen p. (09) 160 73865 ja vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi p. (09) 160 73866

Sivun alkuun